Arbitrasjeprisingsteorien (APT)

Alle disse studiene som dokumenterer at markedet ikke er effisient og at det dermed foreligger alfaverdier forskjellig fra null, har gitt rom for det som kalles arbitrasjehandel.

Å utnytte feilprising av aktiva på en slik måte at en risikofri profitt kan oppnås, kalles arbitrasje. Den meste kjente arbitrasjeprisingsmodellen er APT-modellen.

APT modellen og flerfaktormodeller

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.