Regnskapsanalyse i fundamental analyse

Etter at den strategiske analysen er gjennomført er neste steg å gjennomføre ulike former for regnskapsanalyser. Det vil si kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for å få innsikt i de underliggende økonomiske forholdene i selskapet. Denne analysen gjennomføres også med det mål å finne ut om selskapet er i en økonomisk posisjon som skulle tilsi superprofitt og om denne er varig og relativt lite risikabel.

Regnskapsanalysen sitt formål

Formålet med regnskapsanalysen er å få innsikt i de underliggende økonomiske forholdene til selskapet. Analysen baserer seg på selskapets finansregnskap de siste årene. Jo lengre tilbake i tid vi her kan gå gå, jo sikrere kan vi predikere trenden.

Må gjøres investororientert og målefeil må fjernes

Siden vi skal komme frem til en handlestrategi for om vi skal kjøpe eller selge en aksje må regnskapsanalysen gjøres investororientert, og vi må undersøke om regnskapene inneholder målefeil. Dersom målefeil blir oppdaget må vi justere regnskapet for å korrigere dem før vi går videre.

Analyse av forholdstall

Regnskapsanalysen avsluttes med at vi analysere de omgrupperte forholdstallene regnskapet gir oss. Det er to hovedtyper forholdstall vi kan analysere;


  1. analyse av risiko – vi ser på både den kortsiktige (likviditetsanalyse) og langsiktige (soliditetsanalyse) risikoen. Ut fra forholdstallene kan vi gjennomføre en syntetisk rating av selskapet hvor vi klassifiserer selskapsrisikoen.
  2. analyse av lønnsomhet – vi avdekker hvordan rentabiliteten er i forhold til avkastningskravet. I tillegg dekomponerer vi egenkapitalrentabiliteten for å finne driverne til lønnsomheten. En analyse av vekst vil også gjennomføres for å få nødvendig innsikt til budsjetteringen.

Rammeverket for regnskapsanalysen

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.