Likviditetsanalyse

God lønnsomhet er ikke det samme som god likviditet. Et selskap kan ha god lønnsomhet men samtidig ha en elendig likviditet. Det ikke er noen naturlig sammenheng mellom lønnsomhet og likviditet.

Formål

Likviditetsanalysen sitt formål er:

– å kartlegge selskapets evne til å betjene sine løpende betalingsforpliktelser.

Likviditetsanalysen skal også klargjøre om det er sannsynlig at selskapet kan risikere å gå konkurs på grunn av manglende likviditet på kort sikt.


Analyse av kortsiktig gjeld og risiko

For å avgjøre om selskapet kan gå konkurs må vi analysere selskapets kortsiktig gjeld og risiko. I denne forbindelse benytter vi oss av tre analyseverktøy:

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.