Kontantstrømanalyse

Kontantstrøm, eller cash flow som det heter på engelsk, er et regnskaps uttrykk som viser bevegelsen av kontanter i form av kostnader og inntekter i virksomheten i løpet av en regnskapsperiode. Kontantstrømmålinger kan benyttes til å bestemme avkastningen på og verdien av et prosjekt, et selskap eller til å avgjøre virksomhetens likviditetsposisjon og som et alternativt mål på selskapets lønnsomhet.

Kontantstrømmen viser selskapets tilgang på likvider (kontanter) i løpet av perioden. At denne kontantstrømmen beregnes for kommende periode er viktig for å få en varsel om en eventuell likviditetskriser i virksomheten. Kontantstrømmen kan, sammen med tilgang på lånte midler, brukes til investeringer, utlån eller betaling av gjeld og betalingsforpliktelser.

Kontantstrømanalyse

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.