Dividendemodellen (Gordons formel)

Hva er dividendemodellen?

Dividendemodellen (DDM), også kjent som Gordons formelen, er spesielt populær i USA hvor det er vanlig at selskapene utbetaler mye større utbytte enn i Europa og Norge. Modellen er den enkleste og eldste metoden for nåverditilnærming av aksjenes verdi. Modellen er mye brukt av praktikere for å sette en verdi på en aksje.

Dividendemodellen er en matematisk formel som baserer seg på å diskontere ned et fremtidig aksjeutbytte og vekst til dagens verdi for å beregne dagens pris på aksjen (aksjekursen). Grunntanken bak dividendemodellen er at kontantstrømmene til en aksje er dividendene den utbetaler og inntekten gitt ved salg.

Beregning av fri kontantstrøm

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.