Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Hva er nåverdi?

Nåverdi refererer til det faktum at en krone idag er mer verdt enn en krone en gang i fremtiden. Denne kronen kan i dag investeres til en årlig avkastning lik r.

Anta at vi setter 1 kr i banken til 5 % rente p.a. (som står for «pro anno» og betyr per år). Da er r = 5/100 = 0,05. Etter ett år har beløpet vokst til 1+r, og vi kan ta ut:

1+r = 1+0,05 = 1,05 kr (1 kr pluss 5 % rente)

Med renten r = 0,05 er altså 1 krone i dag like mye verdt som 1+r = 1,05 kr om ett år. Dersom vi lar beløpet stå i banken ett år til, kan vi etter to år ta ut:


For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.