Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Totalkapitalmetoden, eller ”Enterprice Value” som er den engelske betegnelsen, er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden blant analytikere.

Siden vi her baserer oss på offisielle regnskaper er det naturlig å fokusere på såkalt EBITDA. Med EBITDA menes:

”earnings before interests, taxes, depreciation and amortization”

På norsk får vi tilsvarende fortjeneste før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger.


For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.