Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen

Den strategiske analysen av selskapets verdiskapningsprosess og markedssystem er det første steget i den fundamentale verdivurderingen.

Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets:

  1. Strategiske prestasjon
  2. Strategiske posisjon
  3. Strategiske risiko

Samt legge grunnlaget for fremtidsbudsjetteringen og utviklingen av fremtidsregnskapet.

Den strategiske prestasjonen, posisjonen og risikoen til selskapet gjenspeiles i de offentlige regnskapstallene. Problemet er hvorvidt den målte prestasjonsevnen, gitt ved selskapets strategiske posisjon, er pålitelig.


Strategisk posisjon

En strategisk posisjon defineres som:

– en allokering av ressurser som innenfor en bransjesetting gir en viss evne til å generere en strategisk fordel, og en rentabilitet utover avkastningskravet.

En positiv strategisk posisjon innebærer da at egenkapitalrentabiliteten (ekr) er større enn egenkapitalkravet (ekk). Er derimot ekr mindre enn ekk, har vi en negativ strategisk posisjon og tilsvarende ingen strategisk fordel når ekr er lik ekk. Sist nevnte ser man typisk ved fullkommen konkurranse.

Strategisk risiko

Strategisk risiko defineres som:

– faren for at egenkapitalrentabiliteten er mindre enn egenkapitalkravet.

Denne risikoen uttrykkes gjennom regnskapstallene som variansen til egenkapitalrentabiliteten og er et mål på totalrisikoen. Gjennom den strategiske analysen er målet å få innsikt i den strategiske risikoen. Blant annet vil trusler eksternt og svake sider internt kunne minke egenkapitalrentabiliteten og føre til en negativ strategisk posisjon. Mens man på den andre siden vil se at muligheter eksternt og sterke sider internt kan øke egenkapitalrentabiliteten og gi grunnlag for en strategisk fordel.


Fra finansfaget er det godt kjent at økt risiko også gir muligheter for økt gevinst. Med andre ord vil ikke en stor strategisk risiko bare være negativt. Den vil også bidra til større fleksibilitet som potensielt kan være med å skape store verdier for virksomheten.

Strategisk prestasjon

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.