Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje. Den fundamentale verdsettelsen er en av tre hovedteknikker for verdivurdering, og vil sammen med komparativ verdsettelse og opsjonsbasert verdsettelse danne grunnlaget for det endelige verdiestimatet til selskapet.

Rammeverket for den fundamentale verdsettelsen kan kort oppsummeres ved følgende rammeverk i figuren under:

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.