Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer)

Når vi snakker om risiko i aksjemarkedet deler vi generelt inn i to typer risiko,

  1. usystematisk risiko (også kalt selskaprisiko )
  2. systematisk risiko (også kalt markedsrisiko).

Vi kan dermed beregne risikoen knyttet til en aksje på følgende måte:

Risiko = Selskaprisiko + Markedsrisiko

Systematisk risiko (Markedsrisiko)

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.