Hvordan tjene penger på aksjer?

Det er flere måter folk kan tjene penger på aksjer, avhengig av hvilken form for aksjehandel du har valgt. De vanligste måtene du kan tjene penger på ved å eie en aksje er:

Kursgevinst

Kursgevinster er den vanligste måten å tjene penger på en aksjeinvestering. Du tjener da pengene dine på forskjellen mellom aksjekursen du betalte for aksjen når du kjøpte den (kjøpekurs), sett i forhold til prisen du får når du selger den (salgskurs) igjen. Profitten, det vil si avkastningen, er forskjellen mellom salgs- og kjøpskursen din.

Eksempel:
La oss si at du kjøper 1000 aksjer for kr. 10 per stk i selskap A. Ett år senere selger du disse aksjene for kr. 12 per stk. Du har da hatt en profitt på:

  Salgssum: 1000 aksjer à kr. 12      = Kr. 12.000
– Kjøpesum: 1000 aksjer à kr. 10    = Kr. 10.000
= Fortjeneste: 12.000-10.000 = Kr. 2.000


Denne investeringen har da gitt deg en avkastning på (2.000/10.000)*100 = 20%

Utbytte

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.