Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige med

    Denne artikkelen er del 9 av 18 artikler om Aksjehandel

Gråmarkedet er for proffene

Hold deg unna “gråmarkedet”, dvs. markedet for de unoterte aksjene, hvis du ikke er en profesjonell investor. Gråmarkedet er ikke bare “inlikvid”, men også et marked som ikke er underlagt de samme strenge reglene for informasjonsplikt og rapportering som de børsnoterte selskapene. 

Anbefalingen er derfor å holde seg borte fra dette markedet med mindre du er sikker på hva du gjør og hvordan du skal komme deg ut av aksjen den dagen du ønsker det. Gråmarkedet er ikke for amatører og er alltid forbundet med en ekstremt høy risiko.

Les mer: Noterte og unoterte aksjer

Små selskaper er farlige

Vær forsiktig med å bare sette pengene dine i små (og ukjente) selskaper. De kan godt være en del av aksjeporteføljen din, men bør ikke utgjøre alt. Tenk risikospredning og husk at det kan være vanskelig å selge aksjen den dagen du ønsker det. Investerer du i et større børsnotert selskap er dette aldri noe problem, da aksjen har regelmessige kjøpere og selgere – noe som ofte ikke er tilfelle med de små og ukjente selskapene.

Sørg også for å få informasjon om hvor ledelsen i det (nye) og mindre selskapet kommer fra. Hvilke resultater har de skapt tidligere?

Ikke kjøp ”billige” aksjer

Mange investorer ser seg blind på historiske kurser og kjøper aksjen i håp om at den skal nå tidligere høyder. Det er som oftest en god grunn til at en aksje faller, og en aksje kan kun være billig på relative termer, det vil si at de underliggende verdier eller forventninger til fremtiden er underpriset av markedet. Det er også slik at ”dyre” (gode) aksjer har en tendens til å bli ”dyrere”, de stiger jo, mens billige (dårlige) aksjer har en tendens til å fortsette å falle. Ett godt eksempel på at gamle høyder er vanskelig å nå er Tandberg Data, som for 10 år siden nærmet seg 10.000 kroner aksjen, og som i dag omsettes for 18 øre.

Ikke kjøp de opphauste aksjene!

Unngå blindt å følge dagens markedstrender og moter. Hva alle «synes man bør gjøre» kan føre deg til å kjøpe en overpriset aksje. Når alle begynner å snakke om en bestemt aksje, er du sannsynligvis for sent ute uansett. Når taxisjåføren forteller deg om sin suksess i aksjemarkedet, er det på tide å komme seg ut av markedet eller søke alternative investeringer.

Ikke hør på eller følg “bjellesauene”

Mange har tapt store penger opp igjennom årene ved å høre på “bjellesauene” i aksjemarkedet. “Bjellesauene” er de finans kjendisene du leser om i Finansavisen og Dagens Næringsliv, hor det høres ut som om alt de tar i blir til “gull”.

Grunnen til at disse “bjellesauene” tjener store penger på å gå tidlig inn i små ukjente selskaper skyldes at de vet at tusenvis av småinvestorer vil kaste seg over disse aksjene hvis de leser i Finansavisen at de har doblet eller tredoblet sin investering i disse selskapene i løpet av kort tid. Når du leser denne historien har de allerede begynt å selge seg ut av dette selskapet. De slipper derfor nyheten til Finansavisen og Dagens Næringsliv for å hause opp aksjekursen for en kort periode, slik at de selv kommer seg ut av aksjen når den er på topp.

La deg derfor ikke lure. Hold deg borte fra disse aksjene når du leser at en “bjellesau” har tro på et selskap.

Selskaper med høy gjeldsgrad og lav egenkapital er sårbare

Aksjer som har en høy gjeldsgrad og/eller lav lav egenkapital er svært sårbare for konjunktursvingninger og uforutsette hendelser. Når Corona epedemien kom i 2020 gikk mange selskaper konkurs eller så måtte gjennomføre store emisjoner for å hente inn ny egenkapital for å unngå konkurs. Går selskapet konkurs taper du alle pengene du har investert i selskapet. Må selskapet gjennomføre en stor emisjon for å overleve vil prisen for disse aksjene bli satt svært lavt i forhold til din inngangsverdi. Noe som gjør at du blir kraftig utvannet og blir sittende med aksjer med en så høy inngangsverdi at du aldri vil kunne få tilbake det du betalte for dem. 

Av denne grunn bør du alltid sjekke selskapets gjeldsgrad og egenkapital før du kjøper en aksje i selskapet for å unngå at du går inn i et selskap som kan gå konkurs eller må gjennomføre en krise emisjon til en svært lav pris.

Selskaper som lever av “gårsdagens” teknologi er morgendagens tapere i aksjemarkedet

Utviklingen i markedet går alltid i bølger, det dokumenterte Schumpeter gjennom sin bølgeteori for snart 100 år siden. Det er også allment akseptert at alle bransjer, selskaper og produkter har en livssyklus, fra de blir født til de dør og blir erstattet med nye produkter fra nye selskaper. Det gjelder derfor å holde seg borte fra selskaper og produkter som har nådd sin modning eller tilbakegang fase i sin livssyklus, da disse selskapene ikke lenger vil oppleve vekst som gjør at aksjekursen vil stige igjen.

Les mer: Markedets livssyklus

De vil kanskje ikke forsvinne imorgen, men deres posisjon i markedet vil stadig bli mindre og mindre, og fokuset til ledelsen vil være å rasjonalisere og effektivisere for å opprettholde lønnsomheten istedenfor å fokusere på hvordan selskapet skal oppnå økt lønnsomhet gjennom vekst.

Les mer: Produktets livssyklus

For å avgjøre hvilke selskaper som går inn i en konstant tilbakegang fase må vi se på hvilken teknologi selskapet bygger sin forretningsmodell og verdiskapning på. Dette fordi såvel samfunns- som markedsutviklingen drives av teknologideterminisme, dvs. av den teknologiske utviklingen. 

Les mer: Teknologiderminisme

Eksempler på bransjer som idag er kommet til en tilbakegangfase er kullkraft og oljebransjen, da det er åpenbart at verken kull eller olje er noe vi ønsker å bygge fremtidens samfunn på. Andre klassiske eksempler er aviser, blader og magasiner som for lengst er blitt erstattet av nettaviser, blogger og portaler. 

Disse selskapene vil ikke boome igjen på børsen med mindre de klarer å gjøre om hele sin forretningsmodell og verdiskapning til å bygge på morgendagens teknologi.

Du leser nå artikkelserien: Aksjehandel

<< Alle megatrender er “bobler” som vil sprekkeVinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Aksjehandel : – Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer)
 • “Best practis” for kjøp og salg av aksjer
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i aksjeporteføljen?
 • Aksjeporteføljen: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer
 • Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke
 • Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige med
 • Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen
 • Handelsstrategi
 • Handelsstrategier for verdiinvestorer
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • Timing av aksjekjøp og aksjesalg
 • Stop-Loss ordre
 • Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefond
 • Aksjesparekonto (ASK)