Timing av aksjekjøp og aksjesalg

    Denne artikkelen er del 15 av 18 artikler om Aksjehandel

timing

Tenk timing

Om du planlegger å eie den samme aksjen over flere år har det generelt lite å si når på året du kjøper den. Om du derimot planlegger å kjøpe og selge aksjer med jevne mellomrom, er det greit å være klar over at historiske tall tyder på at enkelte perioder av året er bedre enn andre på børsen.

Januar er den beste måneden i året

«Sell in May and stay away», sier mange aksjemeglere. Grunnen er at halvåret fra desember til mai historisk sett har gitt mye bedre avkastning enn halvåret fra juni til november. Husk imidlertid at dette selvfølgelig ikke skjer hvert år – og ikke gjelder alle aksjer.

Januareffekten er dessuten blitt et kjærkomment fenomen for investorer som kjøpt litt for dyre diamanter til kona i desember. Januar er nemlig historisk sett den beste børsmåneden, mens september har vært den dårligste måneden å ha penger plassert i aksjer.

Ikke gå for sent inn

Timing” er essensielt i aksjemarkedet. Kommer du for sent inn i en aksje er den største oppsiden allerede tatt ut, og da er det ingen god grunn for å gå inn i aksjen – spesielt hvis usikkerheten knyttet til selskapets fremtidige inntjeningsevne er usikkert.

Hemmeligheten bak å tjene penger på vekstselskaper er derfor å kjøpe seg inn i dem før “alle” får opp øyne og kaster seg over dem. Når dette skjer har aksjen snart nådd toppen og den største langsiktige oppsiden er allerede tatt ut. 

Noen klassiske tegn på slike selskaper er:

 • Du leser ukentlig positive omtaler om selskapet i media
 • Selskapet anbefales av de store mediene og meglerhusene regelmessig
 • “Bjellesauene” har begynt å flagge kjøp.
 • Selskapet er blitt tatt opp som en del av en indeks.

Jo tidligere du klarer å gå inn i fremtidens børsraketter, jo større blir oppsiden (fortjenesten) din. Med “børsraketter” menes:

– eksepsjonelt populære aksjer som har hatt en enorm kursøkning over lengre tid  og som markedet dermed har store forventninger til.

Klassiske eksempler på slike aksjer de siste 10 årene er Apple, Google, Facebook, Twitter, Alibaba og Amazon. Fellesnevneren for alle disse selskapene er at de er IT-selskaper. I de siste årene har vi også fått børsraketter som Tesla som egentlig er en el-bil, men som prises som et IT-selskap.

Kjøp på aksjens støttenivå og selg på motstandsnivå

Mange aksjer beveger seg sidelengs i markedet eller med en liten stigning. Dette betyr ikke at aksjekursen ikke svinger enormt. Mange aksjer kan bevege seg sidelengs i markedet, men ha store prissvingninger mellom topp og bunn. 

For slike aksjer gjelder det å finne ut hvor aksjens støtte- og motstandsnivå ligger, for deretter kjøpe aksjen når den kommer ned til aksjens støttenivå og holde på den helt til den kommer til forventet motstandsnivå, hvis du ikke har en god grunn til å tro at aksjen nå vil bryte ut fra sitt støtte/motstand nivå.

Les mer: Støtte og motstand

Kjøp på dypper

Ingen aksjer går bare oppover. Etter et par-tre dager med oppgang kommer det alltid en liten eller større korreksjon, en såkalt dypp, før aksjekursen så stiger igjen (hvis kursen skal videre opp).

Har du ikke tid til å vente til aksjekursen kommer ned til siste støttenivå eller fordi dette er en så sterk momentum aksje som bare vil fortsette oppover i flere uker har du alltid tid til å vente på neste dypp for å unngå å kjøpe aksjen på en topp.

Les mer: Momentum aksjene er alltid børsvinnerne 

Følg med på glidende gjennomsnitt, det gyldne- og døds korset

Følg med på 200- og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Bryter glidende 50-dagers gjennomsnitt den langsiktige 200-dagers glidende gjennomsnitt er dette et kraftig kjøps eller salgssignal, avhengig av om vi snakker om et gyldent eller døds kryss.

Les mer: Glidende gjennomsnitt og Det gyldne kors og dødskoret

Kontinuerlige teknisk analyse av de aksjene du allerede er inne i eller ønsker å gå inn i vil vi deg indikasjonene du trenger for å kunne time dine kjøp og salg av aksjene i din aksjeportefølje.

Les mer: Teknisk analyse

Ikke sitt for lenge i en tapsaksje

Bestem deg før du kjøper en aksje for på hvilken aksjekurs du skal selge aksjen igjen på. Dette gjør at du vet når det er på tide å selge aksjen igjen for at du skal nå dine kortsiktige og langsiktige mål. Legg samtidig inn en Stop-Loss ordre, hvor nettmegleren din automatisk selger aksjen din hvis den skulle falle med en viss prosentsats. 

Selvfølgelig er det irriterende dersom aksjen stiger igjen etter at du har solgt. På den annen side kan du bruke pengene til å kjøpe en annen aksje, og den kan stige mer enn aksjen du solgte. Uansett er dette etterpåklokskap.

Hvor tett stopp-loss man setter avhenger igjen av hvilken tidshorisont man opererer med. Er man trader og kan følge aksjen hele tiden vil man ha meget tette stopp-loss nivåer, mens man som langsiktig investor kan ligge ett godt stykke unna dagens kurs med sine nivåer. Du bør også vurdere volatiliteten i en aksje før nivået settes.  Et godt råd er imidlertid å flytte stopp-loss på en stigende aksje til et nivå høyere enn det du kjøpte den på slik at tap i unngås.

Les mer: Stop-Loss ordre

Hold på vinneraksjene til de når toppen

Selv om det er ekstremt viktig å ikke gå for sent inn i en aksje og selge seg ut før “boblen” sprekker, er det like viktig å ikke få panikk og selge ut en vinneraksje bare fordi det kommer noen dårlige nyheter i media om selskapet.

De virkelige gode aksjene finner du ikke daglig. Det gjelder derfor å bli sittende på dem til du er sikker på at de er en overpriset “boble” som vil falle på grunn av manglende fundamentale verdier i bunn. For å avgjøre dette kreves det imidlertid at du selv gjennomfører en fundamental analyse av selskapet. Noe som er både tid og kompetansekrevende.

Alle aksjer vil møte motgang og få korreksjoner i kursen. Det gjelder bare å ikke få panikk når dårlige nyheter kommer. Start med å sjekk holdbarheten til nyheten. Er det noen som er ute etter å sverte selskapet eller er dette et reelt problem og hva vil dette bety for selskapet og aksjekursen i praksis.

Hold hodet kalt og finn svarene på disse spørsmålene får du gjør noe mer med saken. De som solgte sine Apple aksjer når Apple sa at de skulle begynne å lage smarte mobiltelefoner etter suksessen med iPod, bare fordi Nokia og resten av bransjen lo av dem og sa at det var stor forskjell på å lage mobiltelefoner og datamaskiner, angrer idag på sitt valg. Selv om også disse aksjonærene tjente gode penger på sin investering i Apple gikk de allikevel glipp av den største kursoppgangen som kom etter suksessene med iPhone og iPad. 

Ikke ta for tidlig gevinst

Kutt ut taperne i din portefølje, men la vinnerne ligge. Det er selvfølgelig riktig at ingen blir fattige av å ta gevinst, men man blir ikke nødvendigvis rik av det heller. Har man først tatt gevinst i en aksje virker det utrolig vanskelig for mange å komme seg inn igjen i aksjen dersom den fortsetter å stige. Husk, den blir jo bare ”dyrere og dyrere”.

Gode aksjer kjennetegnes ofte av at de stiger mye lenger enn man først kunne anta. Formuer blir skapt ved å sitte lenge nok i slike aksjer. Men, til slutt blir man ofte innhentet av tyngdekraften. Snur markedet er det fortsatt enklest å selge aksjer man har gevinst i, og den siste tids børsvinnere blir ofte hardt rammet når markedet faller mye. Du kan til en viss grad sikre deg mot dette. 

Du leser nå artikkelserien: Aksjehandel

<< Shorting og shorthandelStop-Loss ordre >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Aksjehandel : – Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer)
 • “Best practis” for kjøp og salg av aksjer
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i aksjeporteføljen?
 • Aksjeporteføljen: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer
 • Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke
 • Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige med
 • Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen
 • Handelsstrategi
 • Handelsstrategier for verdiinvestorer
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • Timing av aksjekjøp og aksjesalg
 • Stop-Loss ordre
 • Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefond
 • Aksjesparekonto (ASK)