Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen

    Denne artikkelen er del 10 av 18 artikler om Aksjehandel

vinneraksjer

Selv om det er viktig å være klar over hvilke aksjer som er de største risiko aksjene slik at vi kan holde oss borte fra dem eller i det minste ikke ha for mange av dem i porteføljen er det enda viktigere å vite hvilke typer aksjer som normalt gir den største kursstigningen (avkastningen.

Les mer: Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige med

La oss derfor se litt nærmere på hvilke typer aksjer som normalt gir den høyeste kursstigningen.

Upopulære aksjer gir høyere avkastning enn de populære

De som har fulgt med aksjemarkedet enn stund har lenge sett at upopulære aksjer gir en vesentlig høyere avkastning enn de populære. Med populære aksjer menes aksjer som kjøpes og selges daglig på børsen i et stort antall.

Årsaken til at de upopulære aksjene gir en høyere avkastning enn de populære er mange, men en av de viktigste årsakene er allikevel de dårlige exit-mulighetene. De upopulære aksjene er det vanskeligere å selge enn de populære aksjene, noe som gjør at investorene som kjøper disse aksjene krever større likviditetsrabatt enn de gjør for de populære aksjene. 

Selv om det kan høres ut som en god ide å velge de upopulære aksjene fremfor de populære, må du ikke glemme at det ikke er sikkert at du får solgt aksjen til den kursen du ønsker og det kan ta lang tid å få solgt den. Selskapet kan dessuten gå konkurs. Velg derfor ikke å overvekt porteføljen din med upopulære aksjer. Ha heller en god miks.

Små og mellomstore selskaper stiger mer enn store

At små og mellomstore selskaper stiger mer enn store er logisk. Skulle du være så heldig at aksjekursen har doblet seg i løpet av et år, betyr dette at markedsverdien av selskapet har blitt doblet i perioden.

Når Amazon var et mindre selskap som var verdt 100 millioner dollar var det fult mulig å doble markedsverdien i et godt år, men når markedsverdien i 2019 passerte 1 trillion dollar sier det seg selv at det umulig for noen av verdens største selskaper å bli dobbelt så store i løpet et år. Et selskap som kun har 1.000 kunder et år kan lett tidoble sin kundeportefølje til 10.000 kunder i løpet av et år. Har du allerede 200 millioner kunder kan du ikke det.

Dette gjør at de små og mellomstore selskapene normalt stiger mer enn de store børsnoterte selskapene. På den andre siden er de små selskapene ikke så økonomisk solide. Noe som lett kan skape store negative konsekvenser for aksjekursen.

Moment aksjene er alltid børsvinnerne viser historien

Historien viser at børsvinnerne, det vil si de aksjene som har hatt den største kursøkningen er de såkalte momentum aksjene. Det vil si populære aksjer med et stadig større volum.

Siden det er flere årsaker til at momentum aksjene historisk er børsvinnerne har vi skrevet en egen artikkel om dette fenomenet.

Les mer: Momentum aksjer er børsvinnerne, hvorfor?

Vekstselskaper stiger raskere og mer enn verdi selskaper

En annen kjent sak er at aksjekursen til vekstselskaper stiger raskere enn aksjekursen til såkalte verdi aksjer. 

 • Vekstselskaper – selskaper med en stor årlig vekst i kundeporteføljen og omsetningen.
 • Verdi selskaper – selskaper med en stabil, høy årlig profitt, hvor deler av overskuddet deles ut til aksjonærene i form av utbytte.

Finn oppkjøpskandidatene til “børsrakettene”

Er du for sent inne i “børsrakettene” til å kunne være med på den store oppsiden de andre aksjonærene i selskapet har vært med på er en god strategi å prøve å finne de potensielle oppkjøpskandidatene til “børsrakettene”. Med “børsraketter” menes:

– Eksepsjonelt populær aksjer som har hatt en enorm kursøkning over flere år og som markedet derfor har store forventninger til

“Børsrakettene” har en stor kontantbeholdning og lever under enorme forventninger om fremtidig vekst og inntjening fra aksjemarkedet. Forventninger det er vanskelig å overgå kvartal etter kvartal over flere år. En forutsetning for å klare å slå forventningene markedet har igjen og igjen til selskapet, er at selskapet klarer å komme opp med stadig nye produkter og tjenester som tvinger de eksisterende kundene til å foreta et gjenkjøp eller et tilleggkjøp, samtidig som de tiltrekker nye brukere/kunder.

For å klare å komme opp med nye produkter, tjenester og tiltrekke seg nye brukergrupper (kundegrupper) velger de fleste “børsrakettene” å benytte sin kontantbeholdning til å kjøpe opp andre selskaper som kan tilføre dem nye teknologiske løsninger de kan kapitalisere på eller nye brukergrupper som de kan slå sammen med deres egen. Dette skaper nye forventninger til fremtiden i markedet og holder aksjekursen til “børsraketten” oppe bare på meldingen om oppkjøpet av et mindre selskap som har en teknologi eller kundemasse de ønsker tilgang til. 

For dem som er aksjonærer i selskapet som blir kjøpt opp er slike oppkjøp alltid gode nyheter, da “børsraketten” alltid vil måtte betale en betydelig overpris i forhold til den gjeldende markedsprisen for å kunne overta selskapet. Dette gir aksjonærene i disse selskapene en “super-profitt” på sin investering som de ellers aldri ville kunne ha oppnådd. 

Selv om vi omtrent med 100% sikkerhet vet at ethvert populært selskap som nettopp har blitt børsnotert eller som har vært en “børsrakett” en stund vil begynne å kjøpe opp mindre selskaper for å tilføre selskapet ny kompetanse og/eller kunde/brukergrupper er problemet å finne ut hvilke selskaper de vil velge å kjøpe.

I enkelte tilfeller er det relativt enkelt å identifisere de potensielle oppkjøpskandidatene, i andre tilfeller blir det nesten som å drive med avansert form for tipping. Er du istand til å finne dem, bør du investere noe “såkorn” kapital i disse selskapene, slik at du er sikker på å ha en aksje i det neste selskapet de kjøper opp. Må du kjøpe deg inn i fem ulike selskaper for å være sikker på at du har en aksje i det selskapet som blir valgt, er dette normalt en lur strategi – da oppsiden i vinneraksjen vil være langt større enn nedsiden du får i de fire andre selskapene som du må selge igjen med tap eller med nullfortjeneste.

Du leser nå artikkelserien: Aksjehandel

<< Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige medHandelsstrategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Aksjehandel : – Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer)
 • “Best practis” for kjøp og salg av aksjer
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i aksjeporteføljen?
 • Aksjeporteføljen: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer
 • Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke
 • Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige med
 • Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen
 • Handelsstrategi
 • Handelsstrategier for verdiinvestorer
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • Timing av aksjekjøp og aksjesalg
 • Stop-Loss ordre
 • Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefond
 • Aksjesparekonto (ASK)