Politiske forhold påvirker aksjekursen

Endring i de politiske forhold, kan være av betydning for aksjekursen. Politiske beslutninger som endrer forutsetningene for selskapets evne til å tjene penger, eksempelvis beskatning av selskap og aksjonærer, strenge miljøtiltak m.v., påvirker aksjekursene.

Det er derfor viktig å følge med på den politiske utviklingen, ikke bare i Norge men også internasjonalt – spesielt i de markedene aksjeporteføljen din er avhengig av. En ny president i USA kan f.eks. sende aksjekursen vesentlig opp eller ned, avhengig av hvilke forventninger finansmarkedet har til den nye presidenten. 

Du leser nå artikkelserien: Aksjekursen

<< Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?
 • Markedseffisiens
 • Adferdsfinans
 • Konjukturer påvirker aksjekursen
 • Oljepris versus aksjekurs
 • Industriproduksjon versus aksjekurs
 • Rentenivået påvirker aksjekursen
 • Valutakurs vs. aksjekurs
 • Inflasjon versus aksjekurs
 • Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
 • Politiske forhold påvirker aksjekursen