Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?

Norge er en liten, åpen økonomi med mindre utviklet finansmarked enn de amerikanske, japanske og engelske. Mange av de børsnoterte bedriftene er store eksportører som er sensitive overfor internasjonale konjunkturer og selskapene har derfor store svingninger i profitten. Men likevel kunne ikke Mathur & Subrahmanyam (1990) påvise at det amerikanske aksjemarkedet påvirker det norske.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.