Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?

    Denne artikkelen er del 10 av 11 artikler om Aksjekursen

Norge er en liten, åpen økonomi med mindre utviklet finansmarked enn de amerikanske, japanske og engelske. Mange av de børsnoterte bedriftene er store eksportører som er sensitive overfor internasjonale konjunkturer og selskapene har derfor store svingninger i profitten. Men likevel kunne ikke Mathur & Subrahmanyam (1990) påvise at det amerikanske aksjemarkedet påvirker det norske. Selv om ikke Mathur & Subrahmanyam (1990) fant noe signifikant påvirkning fra det amerikanske aksjemarkedet skulle man tro at endringer i avkastningen på store utenlandske børser vil påvirke avkastningen på Oslo Børs.

Dette ikke bare fordi norske børsnoterte selskap er eksportorienterte, men også fordi flere norske selskap er notert på utenlandske markedsplasser og fordi arbitrasje skjer mellom ulike markedsplasser.

Det er også viktig å påpeke at et lite marked er mer utsatt for forsøk på manipulasjon og det er derfor større fare for at små marked ikke reagerer ”riktig” på ny informasjon.

I følge Mathur og Subrahmanyam (1990) påvirker svenske aksjekurser det norske og det finske aksjemarkedet, mens kun det amerikanske aksjemarkedet påvirker det danske. Eun og Shim (1989) fant derimot at amerikanske aksjekurser påvirker alle disse nordiske markedene.

Selv om hovedindeksen til Oslo Børs er mer volatil enn de store utenlandske aksjeindeksene,følger de allikevel hverandre i stor grad.

Ehrmann, Fratzscher & Rigobon (2004), forklarer hvordan en kraftig endring i form av en strammere amerikansk pengepolitisk, gir virkninger innenlands så vel som internasjonalt gjennom flere kanaler.

Innenlands reduserer en slik pengepolitikk aksjeprisene gjennom å redusere diskonteringsrenten på fremtidige kontantstrømmer. Det kan medføre lavere fremtidig inflasjon, og på den måten flate ut avkastningskurven. Dette kan videre ha en indirekte effekt på aksjeprisene ved å påvirke bedriftenes forventninger om fremtidig profitt. En strammere pengepolitikk i USA kan internasjonalt trigge strammere renter og på den måten indusere en tilnærmet mekanisme som innenlands, der obligasjonsavkastning og aksjekurser synker.

Det poengteres videre at det eksisterer langt flere kanaler som reaksjoner kan forplante seg gjennom; stram pengepolitikk innenlands kan påvirke utenlandske aksjekurser via innenlandske aksjemarkeder. Dette fordi svake resultater i innenlandske aksjemarkeder reduserer avkastning i utenlandske aksjer gjennom finansiell ”smitte” eller bedriftenes internasjonale diversifisering. Videre vil endringer i innenlandsk rente også endre valutakursen som utgjør en annen overføringskanal til utenlandsk prising av verdipapirer

Et kjent uttrykk sier: ”When America sneezes, Europe catches a cold” (Kose & Yi, 2001). USAs børser har lenge hatt påvirkning på Norge (Holm, 2005). Eksempelet ovenfor skisserer noen av årsakene til at dette er tilfelle, samt enkelte av de kanaler påvirkningen sprer seg gjennom.

I de senere tiår har det vært skrevet en rekke artikler og publisert flere studier rundt samvariasjon mellom de store globale børsene. Man kan eksempelvis i tider med børsuro, observere en kraftig økning i korrelasjon mellom markeder og selskaper. Bergh (2011) beskriver dette som en såkalt syklisk økning av korrelasjon.

Selv om det på ingen måte er et perfekt mål, har korrelasjon lenge vært et anerkjent og viktig redskap for å kartlegge den økonomiske og finansielle globaliseringsprosessen. Dette betyr at økt internasjonal økonomisk/finansiell integrasjon vil medføre økt korrelasjon i verdipapirmarkedene (Bekaert & Hodrick, 2009).

Du leser nå artikkelserien: Aksjekursen

<< Inflasjon versus aksjekursPolitiske forhold påvirker aksjekursen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?
 • Markedseffisiens
 • Adferdsfinans
 • Konjukturer påvirker aksjekursen
 • Oljepris versus aksjekurs
 • Industriproduksjon versus aksjekurs
 • Rentenivået påvirker aksjekursen
 • Valutakurs vs. aksjekurs
 • Inflasjon versus aksjekurs
 • Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
 • Politiske forhold påvirker aksjekursen