Markedseffisiens

markedseffisiens

Hva er markedseffisiens?

Markedseffisiens er et teoretisk utgangspunkt for sammenhengen mellom aksjemarkedet og makroøkonomien, og er en forutsetning for effektive aksjemarkeder. I et slikt effektivt aksjemarked vil:

– aksjekursene reflektere historiske kurser, offentlig informasjon og informasjon fra analyser av selskapene og økonomien.

I 1953 publiserte Maurice Kendall en kontroversiell artikkel som omhandlet oppførselen til aksje- og råvarekurser. Han hadde forventet å finne prissykler, men til sin overraskelse så det ikke ut som om det fantes slike sykler. Det var derimot slik at aksje- og råvarekursene fulgte en ”random walk”. Han mente at kursendringene var uavhengig av hverandre. Dette fordi så snart en investor ser en syklus i kursene, vil de eliminere denne syklusen ved å starte å kjøpe eller selge disse aksjene.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.


Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.