Giring og marginhandel

    Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler om Aksjehandel

Hvis du ønsker å tjene mye penger og bli rik raskt må du være villig til å ta en høy risiko. Er du villig til å ta en høyere risiko er giring og marginhandel en måte å øke avkastningen betydelig.

Hva er giring?

Giring, eller gearing (“giring” på norsk), marginhandel, leverage og aksjekreditt er begreper som betyr det samme og som benyttes om hverandre blant tradere.

Giring og marginhandel går ut på å låne penger fra nettmegleren og bruke disse til å investere for. På den måten kan du raskere bygge opp en stor formue, men risikoen øker også tilsvarende. Mange har blitt rike på denne måten, men mange har også tapt alle pengene sine. Det gjelder derfor å vite hvordan giring fungerer slik at du vet hvilken risiko du tar før du begynner med dette. 

De som starter med to tomme hender og inntekter fra en vanlig jobb, har ikke så mye penger å investere i begynnelsen. Mange velger da giring. Ved å gire kan du for eksempel kjøpe aksjer for 200.000 kroner ved kun å ha 10.000 kroner i egenkapital (tilsvarer en giring på 1:20). Dette gjør du ved å stille egenkapitalen din, i dette tilfelle 10.000 kroner, i sikkerhet til megleren som låner deg resten av pengene.

SWAP

SWAP er kostnaden for å låne pengene eller gjøre giringen om du vil. Det vil si rentekostnaden, kurtasjen og eventuelle andre finanskostnader. For å gjøre eksemplene våre ekle holder vi disse kostnadene utenfor.

For kortsiktig giring (belåning) er disse kostnadene små, men skal du holde posisjonen over måneder eller år er dette en kostnad du må ta høyde for. Sjekk derfor dette alltid med din megler før du starter med giring.

Fordeler og ulemper med giring

Fordelen med giring er at du kan investere for mer enn det du har i egenkapital og dermed oppnå en langt høyere avkastning hvis aksjen skulle stige. Motsatt øker tapet hvis aksjen synker. Giring er derfor ikke risikofritt.

Tenk deg at du kjøper en aksje, og så låner du halvparten av beløpet du investerer av megleren din (giring = 1:2). Dersom aksjen synker med bare 10% så sitter du med et urealisert tap på det dobbelte, altså 20%.

Motsatt er det store fordeler hvis du klarer å gjøre noen gode handler. Marginhandel er derfor midt i blinken hvis du vet hva du driver med.

Risiko ved giring

La oss si at du kjøper 10 aksjer i selskap X for 1000 kroner. Du har da investert 10.000 kroner. Hvis aksjekursen stiger med 20 prosent så har du tjent 2.000 kr (10% av innskuddet). Velger du å gire istedenfor å måtte betale hva aksjene koster og du oppnår en giring med 1:10 i margin så trenger du bare å investere 1000 kroner for den samme investeringen. Hvis investeringen din stiger 20 prosent har du fortsatt 2.000 kroner, noe som gjør at du har tredoblet pengene dine (200% fortjeneste). Eksemplet kan illustreres med bildet nedenfor:

giring
Kilde: https://www.investikon.no/giring-aksjer/

Motsatt har du tapt hele din egenkapital hvis aksjen faller med 10 prosent. Skulle aksjen finne på å falle 20 prosent sitter du plutselig med hele egenkapitalen i gjeld.

Giring krever en klar strategi!

Siden risikoen øker ved giringen (belåning) av porteføljen er det viktig å ha gjennomgått alle mulige hendelser, slik at du på forhånd vet hvordan du skal håndtere alle ulike situasjoner som kan oppstå. Du trenger med andre ord en klar strategi før du begynner med giring.

Hvordan redusere risikoen?

Siden du kan tape alle pengene dine ved å velge en for høy giring eller feil aksjer gjelder det å velge en strategi og tiltak som reduserer risikoen din.

Det første du må forsikre deg om er å velge en nettmegler som ikke lar deg tape mer enn det du satser. Gjør du ikke dette kan du komme opp i en situasjon hvor du blir “gjeldsslave”.

Diversifisere

Diversifisere betyr å spre risikoen og går ut på at du kjøper flere forskjellige aksjer. Hvis  du kun har en aksje i porteføljen din blir du veldig utsatt for hvordan kursutviklingen til denne aksjen er. Øker du porteføljen til to aksjer kan den ene aksjen stige, mens den andre faller, og det kan igjen gjøre at totalavkastningen til porteføljen ikke blir så dårlig.

Stop loss ordre

Stop-loss vil si at du legger inn en salgs ordre hos megleren din på en aksje hvor megleren automatisk selger aksjen din hvis den faller under et vist nivå. På denne måten kan du ikke tape mere penger enn det du har bestemt deg på forhånd.

Take Profit ordre

Du kan også legge inn en Take Profit ordre hvor megleren din automatisk stenger (selger) din posisjon når fortjenesten på posisjonen kommer opp til et valgt beløp.

Tilbyr alle meglere giring og hvor høy giring tilbyr de?

Ikke alle nettmeglere gir deg muligheten til å gire dine investeringer, så dette er noe du må sjekke med din nettmegler.

Hvor mye du kan få i aksjekreditt varierer, både fra hvilken megler du bruker, hvilken aksje du kjøper og hvordan porteføljen din er diversifisert. Noen nettmeglere tilbyr en giring opp mot til 1:400 på råvarer og valuta, men en slik giring er ikke å anbefale. Normal giring de fleste tilbyr ligger mellom 5-30 ganger egenkapitalen (1:5-30).

Høyest giring oppnår du ved kjøp av råvarer (gull, olje osv), valuta og indekser, mens enkeltaksjer gir den laveste giringen. Dette fordi råvarer, valuta og indekser svinger langt mindre enn enkeltaksjer. Risikoen ved å gire investeringer i enkeltaksjer er derfor større enn når du investerer i råvarer og valuta.

Du leser nå artikkelserien: Aksjehandel

<< Handelsstrategier for verdiinvestorerShorting og shorthandel >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Aksjehandel : – Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer)
 • “Best practis” for kjøp og salg av aksjer
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i aksjeporteføljen?
 • Aksjeporteføljen: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer
 • Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke
 • Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige med
 • Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen
 • Handelsstrategi
 • Handelsstrategier for verdiinvestorer
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • Timing av aksjekjøp og aksjesalg
 • Stop-Loss ordre
 • Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefond
 • Aksjesparekonto (ASK)