Skatt på opsjoner, forwards og futures

Kjøp og salg av opsjoner, forwards og futures er underlagt de samme beskatningsreglene som gjelder for andre verdipapirer.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.