Er du en investor eller en trader?

    Denne artikkelen er del 3 av 8 artikler om Nybegynner guide

Investor eller trader

Før du kaster deg inn i aksjemarkedet og begynner å investere i aksjer må du ha klart for deg hvilket motiv du har for dine aksjeinvesteringer og hvilken aksjestrategi du ønsker å følge. Eller sagt på en annen måte:

– Ønsker du å være en invester eller trader? Eller kanskje en mellomting?

Den største forskjellen mellom dem er at en investor prøver å følge markedet, mens en trader prøver å slå det. Hva mener vi så med dette? La oss starte med å forklare forskjellen mellom disse to begrepene.

Investoren

Er du en investor tenker du langsiktig og selskapets muligheter står i fokus for dine beslutninger.

En typisk investor ser etter:

 • Selskaper som er underpriset i aksjemarkedet. Slike selskaper er interessante fordi de vil gi avkastning over gjennomsnittet så snart markedet blir klar over underprisingen for å korrigere underprisen til markedsprisen.
 • Selskaper som er en potensiell “stjerne”. Det vil si selskaper som har et stort vekstpotensial, enten fordi de er i et vekstmarked eller fordi selskapet har et unikt konkurransefortrinn. Slike selskaper er interessante fordi de har potensial til å gi en ekstrem superprofitt i fremtiden.
 • Selskaper som er en  “melkeku”. Det vil si lønnsomme selskaper som genererer et jevnt langsiktig utbytte eller kursstigning i aksjen. Er du på utkikk etter jevnlig utbytte og ikke kursprofitt gjelder det å sjekke selskapets utbyttepolitikk før du invester i selskapet.
 • Selskaper med varige konkurransefortrinn som kan utnyttes gjennom å fusjonere selskapet med et annet, inngå strategiske samarbeid eller for å videreutvikle konkurransefortrinnet så selskapet blir en stjerne eller melkeku.

En investor skiller seg ut fra en trader ved at de er interessert i selskapet og dens fremtid. De har et langsiktig perspektiv i motsetning til traderen som kun tenker kortsiktig og som kun er opptatt av kursbevegelsene til enhver tid.

En investor studerer hvordan selskapet utvikler seg over tid gjennom å se på ulike nøkkeltall som sier noe om hvordan inntjeningen, marginene og kostnadene utvikler seg over tid. De gjennomfører med andre ord en fundamental analyse av selskapet, og er opptatt av hvor godt ledelsen i selskapet greier å lede selskapet i riktig retning.

Traderen

Traderen er ikke opptatt av selskapets underliggende verdier og langsiktige potensial. De studerer og vektlegger kursbevegelsene i aksjemarkedet til enhver tid og handler basert på disse. Deres tidshorisont er alltid kortsiktig.

Traderen har en klar definisjon på når du skal kjøpe og selge en aksje basert på kursutviklingen. Til dette bruker de ulike indikatorer i teknisk analyser, f.eks. glidende gjennomsnitt, MACD, RSI, støtte og motstandnivåer, for å avgjøre hvilke aksjer de skal kjøpe og selge.

Traderen er også opptatt av å studere markedspsykologien og handler og holder på aksjer som har en oppadgående trend, mens de selger og holder seg unna aksjer som har en nedadgående trend. Mange handler også bare på nyhetsverdien for å utnytte et momentum i markedet til sin fordel, uten å bruke noen form for tekniske analyser, trendutvikling eller lignende verktøy for å analysere aksjens forutsetninger.

Hva er den store forskjellen?

Det som skiller begrepene fra hverandre er hvor mye risiko som er involvert. Kjøper du aksjer i et selskap som skal beholdes over lengre tid og som du har satt deg inn i før du kjøper, er dette en investering. Hyppige kjøp og salg som en trader holder på med faller inn under spekulasjon.

Spekulasjon uten «research» = gambling

Om du skal spekulere i aksjer må du vite hva du driver med. Hvis ikke er det ren gambling, og i likhet med casinoer er sannsynligheten for tap større enn sjansen for gevinst.

Noe i mellom eller begge deler?

Overgangen mellom en investor og trader være svært flytende. Mange bruker elementer fra begge ytterpunkter i sine strategier. Noen ser gjerne etter solide selskaper som de mener er underpriset i aksjemarkedet, men som de venter med å kjøpe til de ser en klar bunnformasjon i teknisk analyse. De tenker gjerne at uansett hvor rett de måtte føle at de har i sin fundamentale analyse av selskapet, så har det liten betydning i forhold til hva resten av markedet mener.

Også her finnes det mange ulike strategier å velge for å plukke ut aksjene man skal velge å satse på. Noen ser gjerne bare å se på P/E eller P/S og kjøper og selger et selskap basert utelukkende på disse nøkkeltallene, noe som ligner på fremgangsmåten en trader vil tenke.

Et annet alternativ er å satse på “begge deler“. Med “begge deler” menes at du er en investor i det ene øyeblikket og trader i det andre. Det er nok av dem som kjøper en aksje ment som en investering, men som de selger kort tid etter av tradingårsaker. For ikke å snakke om tradere som blir til ufrivillige investorer når en aksje faller stadig lavere uten at de tar til mot å selge seg ut.

Med begge deler, menes du har en portefølje for investering og en portefølje for trading. Fordelen med dette er at du får prøvd ut begge deler, men også at du får diversifisert med hensyn på tid og risiko. Ettersom en investeringsstrategi har lang tidshorisont, vil det gjerne ta lang tid å prøve ut en strategi og få nye erfaringer. Tradingporteføljen vil derimot gi deg en brattere læringskurve på grunn av den korte tidshorisonten.

Til slutt

Å utvikle en handelsstrategi for aksjeinvesteringene dine er en omstendighet prosess, men i det lange løp vil dette lønne seg fremfor å kjøpe og selge uten mål og mening. Lær deg det vi går igjennom på sidene våre så er du godt rustet til å ta fatt på jobben som aksjeinvestor eller trader.

Du leser nå artikkelserien: Nybegynner guide

<< Før du starter med kjøp og salg av aksjerFormer for aksjehandel >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan bli rik?
 • Før du starter med kjøp og salg av aksjer
 • Er du en investor eller en trader?
 • Former for aksjehandel
 • Kom igang med aksjehandel – Det praktiske
 • Kurtasje og spread
 • Aksjesparekonto (ASK)
 • Skatt på aksjegevinst