Skatt på aksjegevinst

Skatt

Realisert gevinst er skattepliktig inntekt

Gevinsten du oppnår når du selger (realiserer) en aksje er skattepliktig inntekt i følge Skattelovens § 10-31. Gevinsten er forskjellen mellom din:

  • Inngangsverdi – prisen du betalte for aksjen når du kjøpte den, inkludert alle gebyrer. Dette kalles også kostpris.
  • Utgangsverdi – prisen du får når du selger aksjen, fratrukket alle gebyrer.

Ubenyttet skjerming kan føres til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt. Fradraget kan ikke være større enn gevinsten ved realisasjon av aksjen.

Fratrekk for tap

På samme måte som du må betale skatt av din realiserte gevinst får du fratrekk fra eventuelle tap du måtte ha på aksjen. 

Aksjonærmodellen

Modellen vi bruker for å beregne skatt av gevinst og utbytte på aksjer kaller vi for aksjonærmodellen.


Aksjeinntekter regnes som alminnelig inntekt og skattlegges med en sats på 22 %. For personlig aksjonærer kommer en oppjusteringsfaktor på 1,44 i tillegg. Den effektive skattesatsen på gevinst og fradrag på tap av aksjer er derfor 31,68 %.

Eksempel på beregning av skattepliktig inntekt:

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.