Skatt på aksjegevinst

    Denne artikkelen er del 8 av 8 artikler om Nybegynner guide

Skatt

Realisert gevinst er skattepliktig inntekt

Gevinsten du oppnår når du selger (realiserer) en aksje er skattepliktig inntekt i følge Skattelovens § 10-31. Gevinsten er forskjellen mellom din:

  • Inngangsverdi – prisen du betalte for aksjen når du kjøpte den, inkludert alle gebyrer. Dette kalles også kostpris.
  • Utgangsverdi – prisen du får når du selger aksjen, fratrukket alle gebyrer.

Ubenyttet skjerming kan føres til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt. Fradraget kan ikke være større enn gevinsten ved realisasjon av aksjen.

Fratrekk for tap

På samme måte som du må betale skatt av din realiserte gevinst får du fratrekk fra eventuelle tap du måtte ha på aksjen. 

Aksjonærmodellen

Modellen vi bruker for å beregne skatt av gevinst og utbytte på aksjer kaller vi for aksjonærmodellen.

Aksjeinntekter regnes som alminnelig inntekt og skattlegges med en sats på 22 %. For personlig aksjonærer kommer en oppjusteringsfaktor på 1,44 i tillegg. Den effektive skattesatsen på gevinst og fradrag på tap av aksjer er derfor 31,68 %.

Eksempel på beregning av skattepliktig inntekt:

  Utgangsverdi: 1.000 kroner
– inngangsverdi: 200 kroner
= Aksjegevinst: 800 kroner

– Ubenyttet skjermingsfradrag: 100 kroner
= Skattepliktig inntekt før oppjustering: 700 kroner
+ Oppjusteringsfaktor på 1,44: 308 kroner
= Beløp til beskatning: 1.008 kroner

22 % skatt på alminnelig inntekt: 222 kroner

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er en årlig kompensasjon du får av skattemyndighetene, som gir lavere skattepliktig inntekt.

Fradraget skal reflektere avkastningen du kunne oppnådd dersom du hadde plassert pengene i et risikofritt produkt – for eksempel høyrentekonto – i det aktuelle året. Renten fastsettes av Skattedirektoratet hvert år i januar, som da gjelder for fjoråret.

For å ha rett på fradraget må du eie aksjen 31. desember.

Slik beregnes skjermingsfradraget:

Skjermingsgrunnlag = inngangsverdi + (ubenyttet skjermingsfradrag – utbytte)

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlag * skjermingsrente

Aksjens inngangsverdi: 10.000 kr
Skjermingsrente: 1,3 % (holdes uendret alle årene)
Utbytte på 20 kroner deles ut i år 2 og skattes av i år 3.
Salg av aksjene skjer i år 4.

År 1:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 0 kroner
Skjermingsgrunnlag = 10.000 kr
Skjermingsfradrag = 130 kr

År 2:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 130 kr
Skjermingsgrunnlag = 10.000 + 130 = 10.130 kr
Skjermingsfradrag = 132 kr
Utdelt utbytte = 20 kr

År 3:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 130 + 132 – 20 = 242 kr
Skjermingsgrunnlag = 10.130 + 242 = 10.372 kr
Skjermingsfradrag = 135 kr

År 4:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 242 + 135 = 377 kr

 

Du leser nå artikkelserien: Nybegynner guide

<< Aksjesparekonto (ASK)
    Andre artikler i serien er: 
  • Hvordan bli rik?
  • Før du starter med kjøp og salg av aksjer
  • Er du en investor eller en trader?
  • Former for aksjehandel
  • Kom igang med aksjehandel – Det praktiske
  • Kurtasje og spread
  • Aksjesparekonto (ASK)
  • Skatt på aksjegevinst