Balansebaserte metoder for aksjeverdsettelse

balansebasert metode verdsettelse

Hva er balansebasert metode for aksjeverdsettelse?

Balansebaserte metoder for verdsettelse av aksjer er:

 – en fellesbetegnelse på en gruppe verdivurderingmetoder hvor vi tar  utgangspunkt i selskapets balanse og ser på hva selskapets eiendeler er verdt i et annenhåndsmarked. 

De vanligste balansebaserte metoder for verdsettelse av selskaper er:

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.