Verdipapirsentralen (VPS)

Verdipapirsentralen ASA (VPS) er et norsk aksjeselskap med konsesjon til å registrere rettighetene til finansielle instrumenter og verdipapirer med rettsvirkninger etter Verdipapirregisterloven.

VPS tilbyr registrering av alle de viktigste typer av finansielle instrumenter som omsettes i Norge. Det vil si:

  1. aksjer
  2. obligasjoner
  3. egenkapitalbevis
  4. sertifikater
  5. fondsandeler

De fleste selskaper velger idag å la Verdipapirsentralen overta rollen med å føre aksjeboken for selskapet og holde denne aksjeboken oppdatert ved at alle aksjonæren blir registrert i Verdipapirsentralen med en egen VPS-konto. Kjøper eller selger du en aksje på Oslo Børs blir dette kjøpet eller salget alltid registrert på din VPS-konto av megleren.

aksjemarkedet

Hva er en VPS-konto?

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.