10 år siden kopperprisen var så høy

Starten på en ny supersyklus

I likhet med resten av verdipapirmarkedet falt kopper prisen kraftig når vi ble rammet av Covid 19 i mars 2020. Idag ser imidlertid situasjonen for kopper gylden ut. Siden nyttår har prisen på kopper gått i taket. Kopper har idag den høyeste kursen de siste ti årene og ligger idag godt over 2019 nivået. Analytikerne forventer at prisen skal videre og og sier at vi ser starten på en ny supersyklus.

kopperpris
Figur: Kopperprisen de siste 25 årene.

Kort om kobber

Kobber er idag det tredje mest brukte metallet i verden. Over en tredjedel av verdens kopperproduksjon kommer fra Chile, etterfulgt av Kina, Peru, USA, Australia, Indonesia, Zambia, Canada og Polen. De største importørene av kobber er Kina, Japan, India, Sør-Korea og Tyskland. 

Hva er årsaken til den høye kopper prisen?

Årsaken til den stadig høyere prisen på kobber skyldes at etterspørselen etter kopper er sterkt økende, mens aktørene på tilbudssiden har vansker med å øke produksjonen. Idag er det ingen ledig kapasitet på tilbudssiden som kan settes inn. Det finnes heller ingen nye aktører i markedet som plutselig kan komme inn for å dekke etterspørselen. Vi kan dermed si at årsaken til kopper prisen stiger til himmels skyldes at det forventes en kraftig vekst i etterspørsel etter kopper, samtidig som tilbudssiden har problemer med å dekke etterspørselen.

Forhold på etterspørselsiden som driver kopper prisen opp

Etter at utrullingen av Covid vaksinen begynte har vi sett en trend mot en normaliseringen av økonomien igjen. Alle bransjer går derfor opp, men få stiger så mye og fort som kopper prisen har gjort i år. Bidens infrastrukturplan trekker i tillegg forventet etterspørsel etter kopper oppover. Goldman Sachs og Citi spør en videre vekst i kopper prisen og begrunner dette med langsiktige rollen kopper har i en karbonfri verden.

Goldman Sachs siste estimat er en gjennomsnittspris på 4,90 dollar per pund (11 000 dollar per tonn) de neste tolv månedene. Banken trekker frem at kobber er kjernen i det grønne skiftet. Etterspørselveksten vil derfor være langt større i vesten enn i Kina det kommende året.

Etterspørsel fra elektriske biler

Produksjonen av el-biler i de neste årene. Det estimeres at produksjonen vil gå opp fra 7 millioner i 2019 til rundt 140 millioner i 2030 (“best-case-secnario) fra IEA. Ser vi på bilprodusentene planer og Joe Bidens infrastrukturplan, hvor 173 milliarder dollar er øremerket elektrifiseringen av den amerikanske bilparken , er dette et konservativt anslag. 

For at det skal være mulig å nå målene i Paris-avtalen må vi produsere rundt 245 millioner el-biler per år i følge IEA (scenariet refereres til som «sustainable development»).

Siden det kreves langt mer kobber å produsere en el-bil enn en vanlig bensin- eller dieselbil vil dette skapt økt behov og økt etterspørsel etter kobber i årene fremover.

I følge Copper Development Association kreves det 183 pund kobber å produsere en el-bil. Til sammenligning kreves det mellom 18-49 pund for å produsere en en diesel- eller bensinbil. Vi kan dermed regne oss frem til at etterspørselen etter kobber vil øke mellom 9-16 tonn ekstra på grunn av den økte etterspørsel fra bilindustrien. I snitt blir dette over én million i året. Noe som er svært mye i et marked hvor det bare produseres 25 millioner tonn i året, skriver Daytrader.no.

Etterspørsel fra fornybar energi

Omleggingen til fornybar energi krever også langt mer kobber enn et kullkraft eller gasskraftverk. Det forventes at rundt 60% av vil komme fra solkraft i følge International Renewable Energy Agency. Dette vil kreve 13-14 millioner tonn kobber ekstra over en tiårs periode. Selv om dette er grove estimater er det åpenbart snakk om store menger kobber.

Forhold på tilbudsiden

Ser vi på tilbudssiden, det vil si på produksjonssiden, er det lett å se at Covid skapt forstyrrelser i flere søramerikanske gruver. Noe som har svekket tilbudssiden. Dagens kopperprodusenter har ingen ledig kapasitet. Og det er ingen nye aktører som plutselig kan komme inn for å dekke den økende etterspørselen.

Det finne riktignok over 240 nye kobber funn de siste 20 årene, men kun et dusin av dem er blitt bygd ut. Det er derfor mye som tyder på at kopperprisen bare kommer til å fortsette å øke i årene fremover. Noe som betyr at vi nå ser starten på en supersyklus.

Kilder: https://www.daytrader.no/kobberprisen-mot-nye-hoyder/