Tesla, Nio eller Xpeng : Hva er beste EV aksje i 2021?

Verden går mot EV-biler

Biden har nettopp fått igjennom en økonomisk plan som sikrer at det blir bygget 550.000 ladestasjoner i USA de neste ti årene. Til sammenligning har USA idag kun 150.000 bensin stasjoner. Dette sier litt om hvilken satsning USA – verdens største marked – gjør for å få folk til å gå over til el-biler. Kina – verden nest største marked – har på sin side vedtatt at 40% av nybil salget i 2030 skal være el-biler. Vi kan dermed trykt si at verden går mot elektriske biler, også kalt EV-biler.

Spørsmålet en investor må stille seg er derfor: – Hvilken el-bil (EV) aksje bør man ha i sin aksjeportefølje?

Her kan man velge mellom rene el-bil aksjer og hybrid-selskaper som lager biler som kombinerer fossile brensler med el-motor.

Tesla, Nio eller Xpeng?

I denne analysen ser vi på de rene EV-bilene:

Hvem har hatt den beste kursutviklingen hittil i år?

Hvis vi ser på hvilke av de tre EV-aksjene som har hatt den største kursutviklingen hittil i år er dette dyster lesing. Alle tre selskapene har redusert sin aksjekurs hittil i år, etter et rekordår i 2020.

 Hittil i årSiste 3 mnd.Siste mnd.
Tesla−5,26%−4,76%+9,62%
Nio−7,76%+21,06%−1,58%
Xpeng−8,50%+15,30%−5,57%

Hvilken aksje har den største oppsiden?

Ser vi på hvilket kursmål disse tre aksjene har i forhold til dagens kursbilde får vi følgende bilde av hvilken aksje som har den største oppsiden:

 TeslaNioXpeng
Kursmål: 710,5059,4659,75
Dagens kurs:668,5444,9639,19
Oppside:6,2%32,25%52%

Får analytikerne rett i sine prisvurderinger for 2021 har Xpeng aksjen den største oppsiden, mens Tesla er den som har den laveste.

Hvilken EV-aksje har den høyeste markedsverdien?

Markedsverdien er et uttrykk av verdien av alle aksjene i selskapet. Med andre ord prisen du må betale hvis du ønsker å kjøpe alle aksjene i selskapet.

 Markedsverdi
Tesla660,5 milliarder dollar
Nio75,9 milliarder dollar
Xpeng28,4 milliarder dollar

Som det går frem av oversikten over er Tesla det selskapet med den overlegent høyeste markedsverdien. For en investor er det viktig å tenke på dette, da det er vesentlig vanskeligere for Tesla å doble sin markedsverdi i løpet av ett år enn for Xpeng. For at Tesla sin aksjekurs skal doble deg i løpet av ett år må markedsverdien til Tesla øke med hele 660 milliarder i løpet av ett år. Noe som er ekstremt vanskelig for å si det pent. For at Xpeng skal klare det samme må markedsverdien til selskapet kun øke med 28 milliarder dollar i løpet av ett år.

Hvor mange biler produserer de?

 Antall biler hittil i år
Tesla360.000
NIO117.597
Xpeng30.738

Den klart største bilprodusenten er Tesla, mens Xpeng er den klart minste. Tesla har i år produsert 12 ganger flere biler enn Xpeng. Alle merkene jobber imidlertid med å utvide sin produksjonskapasitet. 

Hvor i sin livssyklus befinner de seg?

Tar vi utgangspunkt i bedriftens- og produktets livssyklus er det enkelt å se at Tesla har kommet til sin vekstfase, mens Nio og Xpeng fortsatt befinner seg i sin introduksjonsfase. Det er derfor mindre usikkerhet knyttet til Tesla enn de Kinesiske merkene.

Hvem har den laveste P/S og P/B verdien?

Verdi investorer ser på selskapets P/E verdi for å avgjøre hva som er den rimeligste aksjen. Siden det kun er Tesla som tjener penger av dem går det ikke an å legge til grunn selskapenes P/E verdi. Vi må istedenfor se på deres P/S og P/B verdi.

 P/SP/B
Tesla21,3228,74
Nio17,2118,35
Xpeng24,396,12

Ser på P/S verdien er Nio den klart rimeligste aksjen, mens Xpeng er den rimeligste aksjen hvis vi legger til grunn selskapets P/B verdi. Alle selskapene er imidlertid ekstremt dyre, hvis vi sammenligner aksjekursen deres med tradisjonelle bilprodusenter. 

Politisk usikkerhet

Den største usikkerheten i EV-markedet idag er den harde nedslåingen kinesiske myndigheter har gjort på Kinesiske tech selskaper som er notert på NYSE/NASDAQ de siste ukene. En nedslåing som har gjort at alle kinesiske aksjer på NASDAQ har hatt 10 dager med fall i aksjekursen. Spørsmålet mange stiller seg idag er derfor:

  • Hva ønsker kinesiske myndigheter å oppnå?
  • Når vil denne nedslåingen stoppe?
  • Hvilke nye retningslinjer vil da gjelde?

Hvilken aksje bør du velge til din aksjeportefølje?

Under forutsetning av at de kinesiske myndighetene slutter å slå ned på kinesiske selskaper som er notert i USA, ser det ut til at den beste EV-aksjen i 2021 er en av de to store Kinesiske EV-produsentene. 

Siden NIO er det selskapet som har fått best omtale av sine nye modeller, samtidig som de har lengre fartstid og en høyere produksjonskapasitet enn Xpeng har ProStock tatt aksjen inn i sin aksjeportefølje.