Equinor har hatt rekordår, men er aksjen fortsatt et kjøp?

Equinor (NYSE : EQNR), tidligere Statoil, er et internasjonalt energiselskap. Selskapet leverer idag energi til over 170 millioner mennesker. Energi som kommer fra olje, gass og vindkraft. Selskapet har en markedsverdi på rundt 400 milliarder kroner. Noe som gjør selskapet til Norges desidert mest verdifulle selskap. Fra å være til stede i 30 land med olje- og gassfelt i 2017, er selskapet nå nede i rundt 15 land.

Høye oljepriser i 2020 gjorde at Equinor fikk sitt beste resultat siden 2014, men hvor går veien nå er det mange investorer som lurer på.

Equinors justerte driftsresultat

Kvartalsvis 2014-2020, i mrd. dollar

Equinors resultat
Kilde: Equinor

Ser vi på selskapets kursutvikling de siste fem årene, har det vært en dårlig investering å investere i selskapet, hvis vi ser bort fra det siste året hvor aksjen har steget 21 prosent. 

PeriodeKursutvikling
I år+19,74%
1 år+21,16%
3 år−19,72%
5 år+28,09%

Etter at Equinor holdt sin kapitalmarkedsdag tidligere i uken hadde aksjen falt med 8,6 prosent. Noe som betyr at selskapets markedsverdi er blitt redusert med rundt 45 milliarder kroner den siste uken. Er dette en kjøpsmulighet?

Aksjetype

Equinor er en typisk verdiaksje. Det vil si en aksje du kjøper for å tjene på utbytte du årlig mottar, samtidig som du tjener penger på aksjens kursøkning.

Slike aksjer kjennetegnes av lav P/E og er det motsatte av en vekstaksje. 

Kursmål

Kursmålet for Equinor varierer mellom 190 – 240 kroner.

 • Credit Suisse – 240 kroner
 • ABG Sundal Collier – 210 kroner
 • Carnegie – 200 kroner
 • Barclays – 195 kroner
 • Danske Bank Markets – 195 kroner
 • DNB Markets – 192 kroner
 • Norne Securities – 190

Konsensus ser ut til å være 203 kroner for perioden frem til mai 2022.

Utbytte mål

Equinor varslet på sin kapitalmarkedsdag at utbyttet vil bli økt til 0,18 dollar per aksje, opp fra 0,15 dollar i første kvartal. Noe som er en økning på 20 prosent. Ambisjonene til selskapet er å fortsatt øke utbyttene over tid, gitt at resultatene tillater det, meldes det.

Tilbakekjøp av aksjer for 15 milliarder kroner

Selskapet har også planer om å kjøpe tilbake aksjer for 1,8 milliarder dollar, eller 15 milliarder kroner, i år og neste år. Tilbakekjøpet vil skje når:

 • Oljeprisen er i eller over området 50-60 dollar per fat
 • Equinors gjeldsgrad er innenfor området 15–30 prosent

I perioder med høye råvarepriser og lav gjeldsgrad vil vi kunne gjøre ytterligere tilbakekjøp, sier konsernsjef Opedal til E24.

Meglerhusenes anbefalinger

Mens konsensus i siste halvdel av 2020 var å kjøpe aksjen har aksjen idag gått fra å være et kjøp til å bli en hold aksje. Det vil si en nøytral rating av aksjen.

Selskapsinformasjon

Selskapet ble etablert 14 juni 1972 for å stå for utbyggingen av Nordsjøen som et gigantisk oljefelt. Selskapet ble etablert under foretaksnavnet Det norske statsoljeselskap as (Statoil). Formålsparagrafen til selskapet var å selv eller gjennom andre selskap å:

«drive undersøkelser etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter.»

I dag er Equinor er verdens største operatør på dypt vann, og har en dominerende posisjon på norsk sokkel, hvor selskapet står for omkring 80 prosent av oljen som utvinnes. Selskapets største oljereserver ligger i Angola, Aserbajdsjan og Algerie. Equinor er også engasjert i oppstrømsaktivitet i Brasil, Canada, USA, Storbritannia, Irland, Iran, Libya, Russland og Kina. Totalt jobber det over 21.000 personer i selskapet (2020).

 • Sum inntekter: 45.818 USD millioner (2020)
 • Sum eiendeler: 118.063 USD millioner (2020)
 • Egenproduksjon av olje og gass: 2,07 millioner fat-ekvivalenter per dag  (2020)
 • Fornybar energiproduksjon: 1,7 TWh (2020)

Aksjonærer

Staten er Equinor sin største aksjonær, men en eierandel på 67 prosent. I tillegg eier Folketrygdfondet 3,45 prosent av aksjene, noe som gjør at den norske stat sin samlede eierandel i Equinor er på 70,5 prosent. 

Fremtiden

Olje og gass er en ikke-fornybar ressurs som skaper klimagasser og global oppvarming. De fleste, inkludert det norske oljefondet, har derfor sluttet å investere i olje- og gass prosjekter. Hvor fort selskapet klarer å omstille seg til å bli et selskap som lever av fornybar energi avgjør selskapets fremtidige verdi.

Selskapet lovet på sin kapitalmarkedsdag en raskere omstilling til fornybar energi, mer penger til aksjonærene, samtidig som det settes nye klima- og fornybare mål. Selskapet lover også å styrke sin kontantstrøm og avkastning.

Fornybar energi

Selskapet forventer å ha en kapasitet på fornybar energi på 4–6 gigawatt i 2026 og 12–16 gigawatt i 2035. Selskapets målsetning er å være klimanøytral innen 2050, og de lover å investere 200 milliarder kroner i fornybar energi. Innen 2030 er ambisjonen å redusere netto karbonintensitet med rundt 20 prosent og med 40 prosent innen 2035.

Andelen totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger vil øke fra 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030. I perioden fra 2021 til 2026 vil selskapet investere omtrent 23 milliarder dollar brutto (12 milliarder netto) i fornybar energi. Realavkastningen på disse fornybare investeringene vil ligge på rundt 4-8 prosent. Noe som er en reduksjon fra tidligere anslag på 6 til 10 prosent.

I følge E24 setter selskapet seg også et nytt mål om å ha kapasitet til å lagre 15–30 millioner tonn CO₂ per år innen 2035, og levere rent hydrogen til 3–5 industriklynger.

Kontantstrøm

Equinor forventer videre en fri kontantstrøm etter investeringer og skatt, men før utbytter, på 35 milliarder dollar i perioden 2021–2026. Denne prognosen er basert på en oljepris på 60 dollar per fat (i fjor sa selskapet 30 milliarder dollar fra 2020 til 2023 med en oljepris på 65 dollar).

Avkastning

Dernest forventer selskapet en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på rundt  12 prosent i perioden 2021 til 2030 (i fjor sa selskapet at de ventet om lag 15 prosent i 2023, gitt en oljepris på 65 dollar).

Investeringer

Prognosen for investeringer i 2021 og 2022 ligger rundt 9-10 milliarder dollar per år. Selskapet venter at dette vil øke til rundt 12 milliarder dollar i året i perioden 2023–2024.

Equinor og partnerne ExxonMobil, Petrogal Brasil og Pré-sal Petróleo SA har bestemt seg for å bygge ut fase én av Bacalhau-feltet i Brasil. Investeringen er på rundt 8 milliarder amerikanske dollar, som tilsvarer 66 milliarder kroner. Equinor skal være operatør på feltet.

Oppsummering

 • Selskapet fokuserer i større grad på det de er gode på. De er i dag i utgangspunktet kun en offshore operatør.
 • Internasjonalt prioriterer selskapet kun markedene hvor dets kjernekompetanser kommer til sin rett, og hvor det har tilgang til store ressurser med lave kostnader. Resultatet er at selskapet i dag bare har produksjon i 15 land, en halvering fra 2017.
 • Equinor jobber mer målrettet for å dra nytte av eksisterende felt og infrastruktur.