Yara – aksjeanalyse og kursmål for 2021

Yara International ASA (OSE: YAR), oftest bare omtalt som Yara, er et norsk gjødsel- og kjemikalieselskap som består av 14.000 ansatte. Siden nyttår har Yara aksjen steget med 32 prosent, mens kursstigningen de 3 siste årene har vært 38 prosent totalt sett. Mesteparten av økningen har dermed kommet det siste halvåret.

Aksjetype

Yara er en verdiaksje. Det vil si en aksje du kjøper for å tjene penger på utbytte du får og  kursstigningen aksjen oppnår i perioden du eier aksjen. Slike aksjer kjennetegnes av en lav P/E. Selskapet utbytteyield er på rundt 5%. 

Kursmål

  • DNB Markets – Kursmål: 500 kroner per aksje
  • Carnegie – Kursmål: 490 kroner per aksje
  • SEB – Kursmål: 465 kroner per aksje
  • UBS – Kursmål: 465 kroner per aksje
  • Berenberg – Kursmål: 465 kroner per aksje
  • ABG Sundal Collier – Kursmål: 450 kroner per aksje
  • Credit Suisse – Kursmål: 360 kroner per aksje

Meglerhusenes anbefalinger

  • DNB Markets, UBS, ABG Sundal Collier og Carnegie har en kjøpsanbefaling.
  • Meglerhuset SEB, Nordea Markets og Berenberg har en nøytral Hold-anbefaling på aksjen.
  • Credit Suisse har en «underperform»-anbefaling

Selskapsinformasjon

Yara består av tre segmenter: salg og markedsføring av gjødselprodukter og løsninger til landbruket, industri- og miljøløsninger og produksjon. Selskapet var tidligere del av Norsk Hydro, men ble skilt ut og børsnotert som eget selskap i 2004. 

Yara er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel med salg i over 150 land og salgs- og markedsorganisasjoner i omkring 50 land. Selskapet er også verdens største produsent av ammoniakk som er viktig for produksjon av mineralgjødsel. Yara produserer idag omtrent en fjerdedel av etterspørselen i det totale ammoniakk markedet.

Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Deres industrielle produkter og -løsninger tar sikte på å reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjøre en sikker og effektiv drift.

Aksjonærer

Den norske stat og Folketrygdfondet er selskapets største eier, med en samlet eierandel på rund 40% av Yara.