Norsk Hydro (NHY) – aksjeanalyse og kursmål for 2021

Aksjekursen har økt 90 prosent på et halvt år

Norsk Hydro ASA (OSE: NHY og NYSE: NHY) er Norges største selskap i privat sektor målt i antall ansatte og er en verdensledende, integrert aluminiumsselskap. Selskapet har 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter. Selskapet er idag en attraktivt investeringsobjekt for mange norske investorer fordi selskapet har over 100 års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon.

Takke være høye råvarepriser på aluminium har selskapet hatt et rekordår, hvor aksjekursen har steget med over 90 prosent det siste året.

Mesteparten av denne veksten har kommet i perioden november 2020 – juni 2021. Det mange lurer på nå er om veksten kommer til å fortsette. Svaret på dette spørsmålet er i stor grad avhengig av aluminiumsprisen. 

Aksjetype

Norsk Hydro er en verdiaksje. Det vil si en aksje du kjøper for å tjene penger på utbytte du får og  kursstigningen aksjen oppnår i perioden du eier aksjen.

Slike aksjer kjennetegnes av en lav P/E.

Kursmål

Kursmålet for Norsk Hydro varierer fra 48 til 65 kroner for en aksje. Konsensus synes å være et kursmål på rundt 58 kroner per aksje.

 • Pareto Securities – Kursmål: 65 kroner
 • Norne Securities – Kursmål: 63 kroner
 • Deutsche Bank – Kursmål: 62 kroner
 • DNB Markets – Kursmål: 55 kroner
 • Arctic Securities – Kursmål: 55 kroner
 • ABG Sundal Collier – Kursmål: 48 kroner

Meglerhusenes anbefalinger

Meglerhusenes anbefalinger for Norsk Hydro de kommende 12 månedene varierer.

Arctic Securities, DNB Markets har en nøytral hold anbefaling på aksjen, mens Norne Securities, Deutsche Bank og Pareto Securities har en kjøps anbefaling for aksjen. ABG Sundal Collier er den enste som har en salgsanbefaling på Norsk Hydro.

Selskapsinformasjon

Hydro
Bilde: Norsk Hydro

Historie

Sam Eyde og Kristian Birkeland etablerte selskapet i 1905 under navnet Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, etter at den svenske Wallenberg-familien og franske banker sa seg villig til å finansiere det nye selskapet. Selskapets hovedkontor ligger idag på Vækerø i Oslo.

Selskapet var opprinnelig basert på Birkeland-Eyde-prosessen, et patent av Birkeland, hvor man ønsket å benytte en elektrisk lysbue for å fremstille nitrogenbasert kalksalpeter som ble brukt til gjødsel. Produktet fikk handelsnavnet Norgessalpeter.

Kunstgjødselproduksjonen ble skilt ut i selskapet Yara International i 2004, og olje- og gassdivisjonen ble innfusjonert i Equinor. Sjømatproduksjonen ble solgt i 2000 og er videreført i Marine Harvest.

Forretningsområder

Norsk Hydro opererer idag innen følgende forretningsområder:

 • Bauksitt og alumina: Hydro har en av verdens største bauksittgruver i Brasil og verdens største raffineri av alumina. Hydro utvinner bauksitt fra en 100 % selveid gruve i Brasil. Bauksitten foredles videre til alumina ved Hydros aluminaraffineri i Alunorte via en 244 kilometer lang underjordisk rørledning. Alunorte er verdens største aluminaraffineri med en maksimal produksjon på 6,3 million tonn alumina. Med dette raffineriet er Hydro helt selvforsynt med alumina som er råvaren for aluminiumproduksjon. Forretningsområdet Bauksitt & Alumina har hovedkontor i Rio de Janeiro. Bauksittressursene i Para-regionen er en av verdens største, og regnes som en sikker ressurs de neste hundre årene.
 • Energi: Selskapet har over 100 års erfaring innen vannkraft, og de er en av de tre største operatørene innen kraftproduksjon i Norge. Hydro eier 20 kraftverk i Norge, fordelt på fire hovedområder; Telemark, Røldal-Suldal, Sogn og Vennesla. Hydro er Norges nest største vannkraftprodusent, med en årlig produksjon på 10 TWh i et normalår.
 • Primærmetall: Hydro er en av de største aktørene innen primærmetall. De har et globalt produksjonsnettverk hvor de leverer blant annet aluminium og stålstenger med høy renhet. Norsk Hydro har verdens laveste karbon-fottrykk på produsert aluminium. Dette er hovedsakelig på grunn av bruk av vannkraft i produksjonen i Norge.
 • Valsede produkter: Valsede produkter har ansvaret for videreforedling av aluminium til produkter som f.eks. brukes i biler og tog. Konstruerer smarte produkter og løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Selskapet leverer ca. 1 million tonn valsede produkter årlig, med en stor produksjonsbase i Tyskland og Norge.
 • Ekstruderte løsninger: Hydro har den største globale produksjonene av ekstruderte løsninger innen aluminiumekstrudering og produksjonsprosesser. Dette gjelder blant annet anvendelser for vinduer, dører, elektronikk, transport og tusenvis av andre produktområder.
 • Global Business Services (GBS): Et nytt organisatorisk område i Hydro som fungerer som en intern tjenesteleverandør for hele Hydro-gruppen.

I Norge har selskapet idag fabrikker på Karmøy, Høyanger, Årdal, Sunndalsøra, Holmestrand, Magnor og Husnes. I tillegg har Norsk Hydro ulike aktiviteter i 49 andre land.

Nettsider: www.hydro.com

Resultat

Kvartalsresultatene for 1 kvartal viste at nettoinntjeningen ble 1.880 millioner kroner i første kvartal, mot minus 1.743 millioner kroner første kvartal i fjor. Til tross for at gjelden økte noe til 9 milliarder kroner, bygger selskapet i dag en kontantbeholdning. Regnskapet viser at selskapet har 15 milliarder kroner på bok, i tillegg har de 2,5 milliarder kroner i bankfasiliteter og 0,5 milliarder i fond.

Aksjonærer

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet er selskapets to største aksjonærer.