Nel – kursmålet varierer fra 8 til 39 kroner!

Nel ASA (OSE: NEL) er norsk selskap som utvikler teknologi innenfor hydrogen-infrastruktur. Nel er med andre ord et grønt selskap som selger et grønt produkt.

På Oslo har selskapet hatt en eventyrlig vekst frem til Covid-19 pandemien rammet oss. Siden den gang har aksjen gått nedover. Spesielt i år.

PeriodeKursutvikling
I år−39,21%
1 år−11,53%
3 år+491,65%
5 år+720,10%

Spørsmålet tusenvis av små-sparere idag stiller seg er om de skal gå inn, holde på eller selge seg ut av aksjen.

Aksjetype

Nel er en typisk vekstaksje. Det vil si en aksje du kjøper for å tjene på den store kursøkningen aksjen forventer å få.

Slike aksjer kjennetegnes av høy P/E og er det motsatte av verdiaksjer. 

Kursmål

Nel sitt kursmål varierer enormt fra meglerhus til meglerhus, noe som kommer tydlig frem av oversikten under:

 • Barclays – 39 kroner
 • Citigroup – 36 kroner
 • Berenberg – 30 kroner
 • RBC – 27 kroner
 • ABG Sundal Collier – 20 kroner
 • Artic Securities – 18 kroner
 • Pareto Securities – 8 kroner

Ser vi på gjennomsnittet er konsensus kursmålet rundt 25 kroner for aksjen.

Meglerhusenes anbefalinger

Siden kursmålene blant meglerhusene varierer så mye, er det også naturlig at deres anbefalinger også spriker mye.

 • Berenberg – kjøp
 • RBC – outperform
 • ABG Sundal Collier – hold
 • Artic Securities – hold
 • Pareto Securities – selg

Finansavisen skriver at meglerhuset RBS forventer at Nel vil levere en gjennomsnittlig omsetningsvekst på 35 prosent i perioden 2022-30. Kombinert med marginekspansjon mener RBS at dette støtter en attraktiv risiko- mot avkastningsprofil.

RBC tror også at Nel har en strategisk fordel mot sammenlignbare selskaper som følge av etablerte partnerskap med flere EPC-aktører. Meglerhuset Berenberg trekker frem i sin analyse at selskapet har en stabil voksende ordrebok. Ordreboken steg 10 prosent i første kvartal til 1.085 millioner kroner.

På den negative siden sier meglerhuset Artic Securities at de har halvert kursmålet som et resultat av at vi går mot høyere langsiktige renter og en generell ekspansjon innen det “grønne” universet. Dette vil skape en intens konkurranse om kapital mener de. Arctic Securities øker derfor Nel sine kapitalkostnader (WACC) i sine analyser fra 6 til 8 prosent.

ABG Sundal Collier skriver at til tross for at omsetningen til Nel i første kvartal steg 24 prosent til 157 millioner kroner, var den likevel lavere enn konsensusforventingen på 182 millioner. Samtidig var også kostnadene høyere i kvartalet, noe som førte til en ebitda på -74 millioner. Det totale tapet for selskapet ble 580 millioner kroner i første kvartal.

Selskapsinformasjon

Nel har sine røtter i Norsk Hydros produksjon av vannelektrolysører, som begynte i 1927. Norsk Hydro (idag Yara) brukte denne teknologien til å lage hydrogen som en del av produksjonen av kunstgjødsel. I 1940 hadde de verdens største installasjon av denne typen, og produserte over 300 000 normalkubikkmeter hydrogen i timen fra vannkraft. I 1993 avsluttet Norsk Hydro å produsere hydrogen fra elektrolyse (Wikipedia).

Vannelektrolysører-teknologien ble videreført av StatoilHydros underselskap Hydrogen Technologies. Dette selskapet ble kjøpt av Øystein Stray Spetalen og Strata Marine & Offshore i 2011, og byttet da navn til NEL Hydrogen. NEL Hydrogen var basert på Notodden, og hadde 40 ansatte da det gikk konkurs i 2013.

Etter konkursen i NEL Hydrogen i 2013 ble selskapet slukt av det børsnoterte farmasiselskapet Diagenic (ticker: DIAG) høsten 2014, via en gruppe investorer ledet av Spetalen. 21. oktober 2014 endret DiaGenic ASA navn til Nel ASA.

I 2015 kjøpte Nel det danske hydrogendrivstoff-selskapet H2 Logic for 300 millioner norske kroner. I 2016 startet Nel byggingen av verdens største fabrikk for produksjon av hydrogenstasjoner, og i 2017 kjøpte de opp konkurrenten Proton Onsite.

Siden 2017 har Nel hatt et nært samarbeid med amerikanske Nikola Motor Company, der Nel er eneleverandør av elektrolysører til Nikola Motors planlagte hydrogenstasjoninfrastruktur i USA (Wikipedia).

Videoen under viser deg kort hva Nel tilbyr produsentene av hydrogen:

Aksjonærer

En utskrift av aksjonærlisten til Nel viser at Clearstream Banking eier 50,7 prosent av aksjene i Nel. Dette er en klientkonto for tyske småsparere som eies av Deutsche Börse. Putter vi på alle de norske småsparerne som har investert sparepengene sine i Nel er det enkelt å se at selskapet eies av småsparere og ikke av noen få store strategiske investorer. Dette er litt skremmende mener noen, da det ikke finnes en eller noen få store eiere som trekker opp selskapets langsiktige kurs.

Fremtiden

Kursutviklingen til Nel er selvfølgelig avhengig av en mengde forhold, men den mest grunnleggende som vil påvirke aksjens kursutvikling de kommende årene er markedets etterspørsel etter hydrogen. 

I et hydrogenstudie utført av Sintef og det franske petroleumsinstituttet Ifpen var en av hovedkonklusjonene at hydrogen kan bidra til å fjerne klimautslippet i EU i vesentlig mer enn det EUs egne prognoser tilsier. I studien anslås det at etterspørselen etter hydrogen kan vokse til over 100 millioner tonn i 2050.

Det tilsvarer 3.300 terawattimer – over 21 ganger så mye som Norges totale produksjon av elektrisk kraft i dag. Skulle denne prognosen slå til er åpenbart at utbyggingen av infrastrukturen for hydrogen kommer til å få et tilsvarende løft. Noe som betyr kroner i kassa for Nel og en kraftig økning i aksjekursen.