Fremtidens sektor vinnere i aksjemarkedet

Skal du bli rik på aksjer må du klare å kjøpe aksjene så billig som mulig og selge dem senere så dyrt som mulig. Det er vi alle enige i.

For å lykkes med å kjøpe aksjen så billig som mulig må du kjøpe aksjen før alle andre får opp øyne for aksjen og begynner å investere i den. Dernest gjelder det å finne det selskapet som vil ha en mye høyere vekstrate i sin kursutvikling enn andre selskaper du kan investere i.

For å finne dette selskapet må du først identifisere hvilken sektor, også kalt bransje, dette selskapet mest sannsynlig vil tilhøre. Når sektoren er identifisert kan vi så analysere alle selskapene innenfor denne sektoren for å prøve å finne fremtidens vinner aksje.

Hvorfor er det viktig å vite idag hvilke sektorer som vil ha størst vekst i fremtiden?

Enhver investor ønsker å vite hvilken sektor som vil vokse raskest og ha den største avkastningen (kursutviklingen) i fremtiden allerede idag. Vet du det kan du kan kjøpe deg tidlig inn i disse selskapene før alle blir klar over selskapet og begynner å kjøpe seg inn i dem.

Lykkes du som investor med dette kan du oppnå en eventyrlig avkastning på din investerte kapital. En avkastning som andre bare kan drømme om. Problemet er bare å finne ut med sikkerhet hvilke sektorer som vil være fremtidens børsvinnere.

Hva kjennetegner fremtidens vinner sektor?

Sektorene vi leter etter er sektorer som er ferdig med introduksjonsstadiet i sin livssyklus og er på vei inn i en kraftig vekstfase. Brukerne av sektoren er innovatører, men stadig flere tidlige brukere er nå på vei inn i denne sektoren. At stadig flere er på vei inn i sektoren vil si at stadig flere personer begynner å bruke produktene og/eller tjenestene til selskapene i denne sektoren.

diffusjonsprosessen
Figur: Sektorens livssyklus. Kilde: https://estudie.no/markedets-livssyklus/

Viktige kjennetegn ved disse sektorene er:

  1. De har idag få brukere i forhold det potensialet som åpenbart eksisterer.
  2. De har et globalt marked.
  3. Verditilbudet de tilbyr er ikke basert på økt forbruk av fossile brensler, men bygger på prinsippene om bærekraftig utvikling.
  4. Verditilbudet er lett skalerbart.
  5. Konkurransefortrinnene er basert på teknologi, kunnskap (knowhow) eller begge deler. Normalt på en radialt innovasjon eller disruptiv teknologi
  6. Markedet (kundene) er enig i fordelene teknologien eller kunnskapen gir er bedre eller billigere enn dagens løsning. De har imidlertid ennå ikke begynt å bruke verditilbudet på grunn av usikkerhet eller manglende tilgjengelighet.

Sektorer som oppfyller alle disse kjennetegn er fremtidens sektor vinner. Problemet er bare å finne disse sektorene tidlig nok. Tidlig nok til at du klarer å komme deg inn i disse lokomotivene før resten av investormarkedet får opp øyne for dette eller disse selskapene.

Hvilke sektorer er utelukket å bli fremtidige børsvinnere?

Sektorer som har kommet til sitt metning eller tilbakegangsfasen i sin livssyklus vil garantert ikke bli fremtidens børsvinnere. Det vil si sektorer som baserer seg på gårsdagens teknologi og knowhow. For eksempel:

  • Kull- og oljeindustrien: Verden ønsker å slutte å bruke fossile brensler, da dette skaper klima- og miljøendringer. Denne sektoren er ennå en nødvendighet siden vi ikke har noen rimeligere strømkilder, men denne sektoren vil aldri bli en vekstbransje igjen. Deres tid er forbi. Det samme gjelder alle selskaper som er knyttet direkte opp mot kull- og oljeindustrien.
  • Industri som er basert på mekanisk eller analog teknologi: Idag lever vi i et digital regime. Kun det som er basert på digital teknologi vil overleve. 

Problemet er ikke å finne sektoren men time gjennombruddet

Allerede idag kan vi se at noen sektorer vil bli børsvinnere i fremtiden. Problemet er bare å spå når dette vil skje. Selv startet jeg et e-handelselskap som lagde nettbutikker i 1997, men hva hjalp det når folk flest ikke begynte å handle på nettet før 15 år senere. Timing er derfor alt når vi snakker om aksjer.

Hvilke sektorer vil garantert bli børsvinnere i fremtiden?

Tar vi utgangspunkt i de klassiske kjennetegnene vi beskrev over kan vi si at følgende sub-sektorer av større sektorer en gang i fremtiden vil få sin glans i solen og bli klare børsvinnere for en tid.

Energi

Fornybar energi

Innen energi sektoren vil taperne være kull, olje og gass, her listet i prioritert rekkefølge. Vinnerne vil være de som baserer seg på fornybar energi. Det vil si solkraft, vindkraft, bølgekraft og vannkraft.

På dette området venter vi på en ny radikal teknologi som gjør disse kraftkildene langt mer kostnadseffektive enn de er idag. Denne teknologien vil på ett eller annet tidspunkt komme og gjøre denne energiformen overlegen fossile brensler. Hvis ikke dette skjer vil vi kanskje få en avgift på CO2 som er så høy at det blir direkte ulønnsomt å produsere strøm ved bruk av kull, olje og gass. 

Batterier

En annen del av energi sektoren som vil oppleve en kraftig vekst er batteri industrien, da vært behov for å lagre strøm på batterier vil eksplodere i årene i fremover. Bare idag har vi problemer med å produsere batterier til alle el-bilene som produseres. Hva skjer da når alle skal ha el-bil og alle båter og fly skal gå på strøm?

Problemet med batterier er idag at de krever mye metaller, deriblant de sjeldne mineralene som vi har svært begrenset menger av. Batteriene er også tunge og lite effektive i forhold til vårt behov. Vi venter derfor også her på en ny radikal innovasjon som gjør at vi kan lagre flere ganger mer strøm på et batteri. 

Hydrogen

Hydrogen er et alternativ til elektriske biler, båter og motorsykler. Problemet med hydrogen er bare at det kreves mye energi for å produsere hydrogen. Energi vi rimeligst får idag ved å brenne kull, olje og gass. Dette gjelder de fleste land, bortsett fra Norge som kan produsere hydrogen landet trenger ved bruk av dagens vannkraftverk.

Transport

Hydrogen og el-biler

El-biler synes å peke seg ut som fremtidens drivkraft kilde for alle kjøretøy, sammen med hydrogendrevne kjøretøy. Disse kjøretøy produsenter vil gradvis ta over markedet de diesel og bensin drevne kjøretøyene har idag. En overgang som ikke vil være like stor som overgangen fra hest og kjerre til bil, men overgangen vil allikevel kreve at vi bygger ut en helt ny infrastruktur for å kunne lade/fylle disse kjøretøyene. Ikke bare i Norge, men i hele verden. 

Selvdrevne kjøretøy

Vi vil også få en mengde selvdrevne kjøretøy om ikke mange år. Mange produsenter har allerede kommet langt på dette område, men ennå mangler vi lover og regler som regulerer bruke av slike kjøretøy. Dette kommer og da vil verden bli endret en gang for alle.

Droner

I fremtiden vil stadig mer bli levert av droner og droner vil bli brukt til langt flere ting enn idag. Utviklingen på dette området går fort, men vi venter fortsatt på klare lover og regler som regulerer bruken av droner skikkelig. Det vi vet er at vi kommer til å se helt nye drone baserte bransjer vokse opp i fremtiden.

Helse

Om 15 år blir 68-generasjonen pensjonister. Dette er babyboomernes toppår. Aldri har det blitt født flere mennesker enn i dette toppåret, med 1969 og 1970 på en god annen og tredje plass. Hele verden blir idag “forgubbet”. Problemet er bare hvem skal ta seg av disse menneskene som lever stadig lengre og krever mer? De har også en langt bedre kjøpekraft enn de yngre. Dette vil skape en eksplosjon etter nye helsetjenester som idag ikke eksisterer.

Kreft

Halve verdens befolkning vil statistisk sett få kreft en gang i livet. Der er derfor ikke overraskende at det i mange år har vært forsket enormt på denne sykdommen. Flere lovende studier er allerede underveis, og en dag i nær fremtid vi få et gjennombrudd. Et gjennombrudd som skaper en flom av nye behandlingsformer mot kreft. Noe som vil gjøre dette til en enorm vekst bransje.

Diabetes

Den samme logikken gjelder for diabetes som for kreft.

Vaksinasjoner

Covid19 har satt vaksinasjoner på dagsorden igjen og nå har vi fått flere nye teknikker som vil gjøre at vi vil se en flom av nye vaksinasjoner i fremtiden.

Teknologi

Schumpeter sin bøleteori viste oss for over 100 år siden at det er teknologien som driver såvel samfunnsutviklingen som utviklingen av næringslivet fremover. Slik har det alltid vært og slik kommer det alltid til å være.

Noen av de teknologiene som spås en stor fremtid er:

BigData

Google, Facebook og en rekke andre store selskaper har brukt big data i åresvis for å forstå våre atferdsmønstre, men det vi så langt har sett av bruk av big data er ingenting i forhold til det potensialet som ligger i å analysere big data for å treffe bedre beslutninger. I fremtiden vil vi se nye aktører komme på banen og gjøre big data noe som ethvert foretak kan benytte for en overkommelig pris.

5G

Vi har nå snakket om 5G i mange år, men nå er det ikke lenge før 5G blir en realitet. Flere byer og områder har allerede full 5G dekning, men det vil fortsatt ta noen år før 5G nettet er så utbredt at vi kan det i bruk til alle de gjøremålene som nettet muliggjør på grunn av sin hastighet. 5G anses som nøkkelen for at selvdrevne kjøretøy og en rekke andre nøkkelområder vi allerede har vært inne på skal lykkes. Med 5G nettets utbredelse vil vi se at en rekke nye bransjer og selskaper kommer på banen for å utnytte mulighetene dette nettet gir. 

VR (virtuell virkelighet)

Virtual Reality er en annen teknologi vi har hørt om i åresvis, uten at teknologien har tatt av. 5G nettet og morgendagens prosessorer vil gi oss den datakraften vi idag har manglet for å gjøre virtuell virkelig til noe vi alle driver med. Bruksområdene for virtuell virkelig er enorme, så dette er noe som vil komme for fult innen 10 år.

Kunstig intelligens

I de siste 10 årene har det vært forsket enormt på kunstig intelligens og det er gjort enorme fremskritt. Datamaskinene blir idag stadig smartere og istand til å erstatte stadig flere menneskelige oppgaver. Denne utviklingen vil bare eskalere i fremtiden og vi vil se en flom av nye selskaper som slår seg opp med stor suksess innen kunstig intelligens. Dette er garantert en av fremtidens vinner sektorer.

Roboter

Allerede idag ser vi at maskiner og roboter erstatter menneskelige arbeidsplasser. Denne trenden kommer bare til å bli forsterket i fremtiden. Det spås at inntil 80% av dagens yrker vil forsvinne innen 30 år til fordel for maskiner og roboter som tar over disse jobbene. Noen må imidlertid lage og vedlikeholde alle disse avanserte robotene. Vi kommer derfor til å se nye bransjer som har spesialisert seg på roboter vokse opp.