Kronekursen synker når den skal stige

Norges Bank har hatt et rentemøte denne uken hvor de presenterte sin Pengepolitiske rapport. Den sier at den norsk kronen kommer til å bli sterkere, men siden rapporten ble fremlagt har kronen bare falt.

I motsetning til andre sentralbanker som FED og ESB har Norges Bank signalisert en mer offensiv rentebane enn de legger opp til. Finansavisen skriver at mens ESB fortsetter med sine støttekjøp og indikerer en renteheving i 2023, signaliserer Norges Bank at den norske styringsrenten sannsynligvis vil bli hevet i september. Dette taler i utgangspunktet for styrket kronekurs sammenlignet med euro og dollar.

Når den norske renten er høyere enn i utlandet, får man bedre risikofri avkastning på norske kroner enn utenlandsk valuta. Da sier læreboken at etterspørselen etter norske kroner skal opp, og kursen styrke seg. Dette har ikke skjedd.

Norske kroner (NOK) er en illikvid valuta

Mens dollar og euro er likvide valutaer anses norske kroner en illikvid valuta som i stor grad styres av oljeprisen. Når frykten i aksjemarkedet stiger, flykter investorer fra norske kroner og strømmer til sikrere valutaer som euro og dollar. Dette så vi tydelig under pandemien – og det ser vi tydelig nå. Torsdagens og fredagens svekkelse i kronekursen kan altså ses i sammenheng med det generelle fallet i det globale aksjemarkedet mot slutten av uken, sier Henrik Sommerfelt i CMC Markets til Finansavisen.

Vil kronen fortsette å synke?

Selv om fallet i kronekursen kan ses på som et signal om mørke skyer på himmelen, mener allikevel 80 prosent av kundene til CMC Markets at kronekursen vil styrke seg mot både dollar og euro fremover. Noe som henger sammen med at Europa begynner å åpne igjen etter 15 måneder med Covid pandemi. Det forventes derfor en kraftig økning i alle europeiske lands BNP siste halvdel av 2021. Dette utløser imidlertid en inflasjonsfare som de fleste sentralbanker normalt prøver å holde i sjakk med økende renter. 

Om dette ikke tar knekken på markedet sier læreboken at etterspørselen etter olje skal videre opp, økonomien vil fortsette å styrke seg, styringsrenten i Norge vil stige og kronen vil styrkes. I så fall vil dette være et godt tidspunkt å kjøpe norske kroner.

Les mer: Hvordan valuta påvirker aksjekursen