ProStock.no – en ny norsk aksjeportal

Aker brygge
Kilde: http://landezine.com/

eStudie.no skiller nå ut artikkelseriene og artiklene de har om aksjer og verdipapirer i en egen aksjeportal.

Aksjeportalen vil bli lansert i mars/april 2021 under navnet ProStock.no.

Hvorfor ProStock?

Hvorfor ProStock ble valg til portalnavn skyldes ikke bare at navnet var ledig, men primært fordi:

  • Pro – betyr innenfor golf-terminologien at man er en “Coach” (trener). Pro betyr også profesjonell. Noe ProStock også vil være.
  • Stock – angir hva portalen dreier seg om. Dette er et sted for å lære å handele med verdipapirer. Primært aksjer og aksjefond.

Hva vil ProStock være?

ProStock vil være et sted nybegynnere kan lære hvordan de går frem for å investere i aksjer uten å ta en ukjent risiko. Det vil si en risiko de ikke vet hvor stor er.

Portalen vil inneholde:

  • Nyheter – fra det norske og internasjonale markedet om hva som skjer i aksjemarkedet nå.
  • Fagartikler – omkring spørsmål knyttet til det å investere i aksjer, fond og andre verdipapirer.
  • Kurs – online kurs for å lære det du trenger for å investere lønnsomt i aksjer, uten å ta en for stor risiko.
  • Investorhjørnet – med anbefalinger, råd og tips fra et sett utvalgte analytikere og investorer.

Det nøyaktige innholdet er ennå ikke avgjort, men portalen vil skille seg ut fra de andre portalene i markedet ved at ProStock.no har et vitenskapelig og akademisk utgangspunkt. I tillegg ønsker portalen å være et sted for dem som ønsker å lære å investere i aksjer og få anbefalinger omkring omkring sine valg.

Hva med eStudie.no?

eStudie.no ønsker med denne utskillelsen å bli en rendyrket e-læringsportal for studenter som tar høyere utdanning innen merkantile fag. Fagområdene eStudie.no vil fokusere på er organisasjon og ledelse, markedsføring, økonomi, forbrukeratferd, finans, markedsforskning, forretningsutvikling, entrepenørskap og innovasjon.

Artikler som berører både aksjeinvesteringer og andre merkantile fag vil forbli på eStudie.no i tillegg til at artiklene blir lagt ut på ProStock.no.