Stadig sterkere krone – trend og årsak

Etter et år med rekord stort fall i kronekursen, hvor vi ende opp med å se den svakeste kronen i vår historie har trenden nå snudd.

Trenden er en stadig sterkere krone

Den historisk lave oljeprisen er den direkte årsaken til den stadig svakere kronen de siste årene. Når Covid kom kollapset ikke bare oljeprisen men også hele børsen. Dette fikk katastrofale følger. Den 19. mars 2020 var en euro verdt rundt 13 kroner og en dollar rundt 12 kroner. Dette tvang Norges Bank til å gjøre store støttekjøp av kroner for 3,5 milliarder kroner for å stoppe kursfallet. Etter dette er trenden snudd.

Kronekursen idag er den sterkeste siden juli 2019. Økonomene forventes at kronekursen vil fortsette å styrke seg i takt med befolkningen blir vaksinert. 

Sterke svingninger i kronekursen

Kronekurs
Figur: Kronekursen siste 2 år. Kilde: E24 – https://e24.no/boers-og-finans/i/BlPkKg/sterkeste-krone-siden-juli-2019-tror-den-har-mer-aa-gaa-paa

Selv om kronekursen har blitt svekket over en årrekke fikk den et rekordstort fall når nyheten om Covid kom i mars 2020. Noe som går tydelig frem av grafen til E24 over.

Etter å ha steget kraftig igjen frem til september 2020, falt kronekursen igjen frem til nyttår. Etter nyttår har den steget stabilt og jevn oppover, med hyppige korreksjoner underveis. En trend “alle” forventer vil fortette en stund.

Årsaken til den sterke kronen

Den viktigste årsaken til den stadig sterkere kronekursen skyldes primært:

  • en høyere oljepris (øker etterspørselen etter kroner)
  • vaksinasjonsprogrammet er igang og optimismen stiger for at vi går mot normaliserte tider etter Covid krisen.

Ved at landet går mot en normalisering i takt med at folk blir vaksinert forventes det at økt etterspørsel etter alle typer produkter. Noe som sette fart i økonomien og detaljhandelen igjen. Dette vil krever mer olje enn idag. Noe som gjør at oljeprisen ikke kommer til å synke. Stabilt høye oljepriser, i kombinasjon med stadig større etterspørsel, tilsier at kronen vil fortsette å bli sterkere, hvis ikke andre uforusigbare makro forhold skjer.

Konsekvenser

Hvilke konsekvenser får en stadig sterkere kronekurs?

En sterkere krone er positivt for:

  • alle som importører siden prisen de må betale for varene eller tjenestene de importeres blir rimeligere.
  • alle nordmenn som handler i utlandet, enten det skjer via nettet eller når du er ute å reiser.
  • alle forbrukere siden prisene ikke stiger. En konsekvens av at Norge er et samfunn som importere de fleste varene landet trenger. Ved at importørene må betale mindre når de kjøper dem forventer vi at sluttkunden også vil de dette i form av lavere priser på en mengde forbruksvarer. Vi vil i hvert fall ikke se noen prisstigning.
  • alle som reiser til utlandet eller bor der, da vekslingskursen gjør at alt i utlandet blir billigere.

Tilsvarende er en sterk krone negativt for:

  • eksportører av for eksempel fisk eller olje, da de får mindre kroner tilbake for hver euro eller dollar de har i inntekt.
  • eksportører av alle typer produkter og tjenester, da deres konkurransekraft reduseres ved at produktene deres blir dyrere for deres utenlandske kunder å kjøpe.

Olje-, gass- og fiske inntekter til Norge er en valutagave, da dette gir oss valutainntekter vi kan bruke til import. En valutagave som gjør at vi kan opprettholde et høyere konsum av tradisjonelle konkurranseutsatte varer enn den mengde vi selv produserer.

Kilder: https://e24.no/boers-og-finans/i/BlPkKg/sterkeste-krone-siden-juli-2019-tror-den-har-mer-aa-gaa-paa