Didi, Uber eller Lyft – Hvilken rideshare aksje bør du satse på i 2021?

I “gamle dager” ringte vi etter eller kapret en taxi ute på gata når vi ønsket å bevege oss fra A til B. Idag kontakter vi Uber, Lyft eller Didi via mobilen vår.

lyft-didi
Kilde: CeoChannel

Hva er ridesharing?

Ridesharing selskaper er selskaper som gjør det mulig for deg å bestille en tur med en bil fra A til B via mobiltelefonen, men istedenfor at det kommer en drosje kommer det en privatbil som henter og kjører deg. Prisen de forlanger er vesentlig rimeligere enn hva en taxi koster. Dette er mulig fordi sjåførene er privatpersoner som bruker sine egne privatbiler.

Idag tilby ridesharing selskapene ikke bare taxi tjenester. Du kan også få levet hjem dagligvarer, fastfood eller en pakke fra dem. 

Markedet domineres av tre aktører

Ridesharing er et relativt nytt fenomen. Markedet domineres idag av tre aktører. I USA dominerer Uber. De var også det første selskapet som startet med ridesharing. I de siste årene har de fått konkurranse fra Lyft. Begge selskapene er nå blitt børsnotert på NYSE, og de dekker idag en rekke amerikanske, europeiske og asiatiske land. I Kina dominerer ikke Uber, men Didi. Et selskap som ble børsnotert på NYSE for noen få dager siden.


Ingen tjener ennå penger !

Selv om mange tror at ridesharing modellene som Uber, Lyft og Didi tilbyr er fremtiden, har forretningsmodellene deres ennå ikke klart å tjene penger. Alle tre selskapene blør fortsatt enorme mengder penger hver dag.

UBER

Uber Technologies, Inc. ( NYSE : UBER )

Et amerikansk selskap med base i San Francisco som ble stiftet i 2009. Uber er idag tilgjengelig i 785 storbyer i 80 land rundt om i verden. Selskapet ble børsnotert på NYSE i mai 2019, og forventer å tape 54 cent per aksje av en omsetning på 3,9 milliarder dollar i andre kvartal.

Kursmål:

Aksjen har et kursmål på 72 dollar i følge CNN Money. Noe som er en oppside på nesten 40 prosent fra dagens kurs.

Meglerhus anbefaling:

Aksjen har idag en sterk kjøp anbefaling. I følge CNN Money har 33 meglerhus en kjøpsanbefaling på aksjen, mens 3 har en “outperform” og 4 har en nøytral hold anbefaling på aksjen. 1 har en selg anbefaling.

lyft

Lyft, Inc. ( NYSE : LYFT )

Lyft, Inc. utvikler, markedsfører og driver en mobilapp som tilbyr drosjetjenester, motoriserte scootere, et sykkeldelingssystem og matlevering. I likhet med Uber er selskapet basert i San Francisco, California. Med en markedsandel på 30% er Lyft det nest største rideselskapet i USA etter Uber. Selskapet opererer i 644 byer i USA og 12 byer i Canada.

Kursmål:

Aksjen har et kursmål på 73 dollar i følge CNN Money. Noe som er en oppside på 17 prosent i forhold til dagens kurs.


Meglerhus anbefaling:

Aksjen har en svak kjøpsanbefaling, med 21 meglerhus som har en kjøpsanbefaling, 2 har en outperforme og 14 har en hold anbefaling. 1 meglerhus har en sell anbefaling, i følge CNN Money.

DiDi Global Inc

DiDi Global Inc ( NYSE : DIDI )

DiDi Global Inc., den såkalte “Chinese Uber“, ble notert på NYSE 30. juni under tickersymbolet “DIDI.” Selskapet priset sin børsnotering til $ 14, som var i den øvre enden av sin prisklasse på $ 13– $ 14, og samlet inn nesten 4,4 milliarder dollar. Dette ga det en verdsettelse på nesten 67 milliarder dollar. Aksjen begynte å handle på $ 16,65, som var nesten 19 prosent over tilbudsprisen på $ 14. I august 2020 ble DiDi verdsatt til 62 milliarder dollar i en privat finansieringsrunde. Selskapets tilbudspris gav dermed bare en premie på 8 prosent i forhold til den siste verdsettelsen. 

Selskapets opererer stort sett i de samme markedssegmentene som Uber gjør. I det siste året har selskapet levert sine tjenester til over 493 millioner aktive brukere og de fikk 24,9 milliarder dollar i inntekter. I inneværende kvartal forventer selskapet å få inntekter på 43,3 milliarder dollar og et tap på 2,65 dollar per aksje.

Didi sier at de har verdens største nettverk av elektriske biler. Ved utgangen av 2020 hadde de 1 million biler, inkludert hybrid biler. Disse elbilene står for nesten 40% av miles kjørt i elektriske kjøretøyer i Kina, sier selskapet i sin pressemelding. De har også designet en egen EV, kalt D1. Didi sa ved børsintroduksjonen at de har Kinas største ladningsnettverk, med mer enn 30% markedsandel av det totale offentlige ladevolumet i første kvartal 2021.

6 juli ble det kjent at de kinesiske myndighetene har fjernet DIDI sin mobil app fra nettet av sikkerhetshensyn. Eksisterende brukere kan fortsatt bruke dere deres mobil app, men det er nå ikke mulig for nye brukere å laste ned appen. Dette gjorde at aksjen falt dramatisk på NYSE når børsen åpnet igjen etter 4 juli feiringen. Akkurat idag er dette en aksje som har statusen: SELG !!!

At dette kunne skje var ikke uventet, men dette er noe som det har vært fokusert lite på før børsnoteringen. Hvor stort fallet vil bli og hvor lang tid det vil ta før selskapet kommer opp med en løsning kinesiske myndigheter kan akseptere er fortsatt uvisst.

Kursmål:

Siden aksjen er helt ny er det bare 2 meglerhus som har vurdert aksjen i følge CNN Money. De har et kursmål på 21,89 dollar per aksje. 

DiDi
Kilde: DIDI FACEBOOK

Hvilken aksje bør du ha i din portefølje?

Alle tre aksjene er vekstaksjer, men ingen av dem tjener penger. Uber ser ut til å ha en høyere oppside enn Lyft. De har også en sterkere kjøpsanbefaling hos meglerhusene enn Lyft. Av den grunn anbefaler vi Uber fremfor Lyft.

På grunn av usikkerheten knyttet til mobil appen til DiDi som idag er suspendert i Kina er aksjen en SELG aksje. Dette kan imidlertid fort snu hvis selskapet raskt kommer frem til en ny mobil app som blir godkjent i Kina. 

Per dags dato er ingen av disse aksjene i porteføljen til ProStock.