Visa – MasterCard eller PayPal – hvilken aksje er den beste?

Enhver aksjeportefølje bør ha en av disse fintech aksjen i sin portefølje. Hvorfor? Svaret er enkelt. Visa og MasterCard er de to dominerende betalingskortene i verden, mens PayPal har en ledende rolle innen elektronisk netthandel, sammen med Visa og MasterCard.

visa-mastercard-paypal

Markedsposisjon

Ser vi på korttransaksjoner har Visa idag en markedsandel på rundt 60 prosent, mens MasterCard sin markedsandel er cirka 30 prosent. På tredjeplass finner vi American Express med en markedsandel på 8,5 prosent. PayPal har på sin side over 360 millioner aktive kontoer på Internett.

For å ha en eksponering mot elektronisk betaling og transaksjoner må du ha en av disse tre aksjene. Spørsmålet blir dermed: – Bør du investere i Visa, MasterCard eller PayPal?

Avkastning siste 5 år

Ser vi på hvilken av disse tre aksjene som har gitt best avkastning, dvs. kursstigning, de siste 5 årene, er PayPal en soleklar vinner med en kursstigning på 686 prosent i perioden.

 VisaMasterCardPayPal
Hittil i år:7,3%5,1%23%
1 år:15,5%22,2%66,8%
3 år:73,4%88,2%238,5%
5 år:200%292%686%

Hva med fremtiden? At PayPal har steget mer enn Visa og MasterCard de siste fem årene er ingen garanti at de vil være vinneren også de neste fem årene.

La oss se litt nærmere på hver av dem for å besvare spørsmålet.

Visa (NYSE: V )

Med en markedsandel på over 60 prosent er Visa det dominerende betalingskortet i verden, med 1,69 milliarder brukere i verden.

Nå som verden åpner igjen forventes det en kraftig økning i digitale transaksjoner over landegrensene igjen. Dette vil øke bunnlinjen til både MasterCard og Visa betraktelig siden de har en høyere fortjenestemargin på transaksjoner over landegrensene enn på innlandstransaksjoner.

Kursmål:

Høyt estimat:$297.00
Medium estimat:$265.00
Lavt estimat:$238.00
Gjennomsnitt:$267.17

Anbefaling:

  • Kjøp: 19 meglerhus
  • Hold: 2 meglerhus
  • Selg: 0 meglerhus

MasterCard (NYSE: MA)

I likhet med Visa vil MasterCard få en boost på sin bunnlinje når transaksjoner over landegrensene begynner igjen. 

MasterCard og Visa har, sammen med Kinas UnionPay, verdens største elektroniske betalingsnettverk. Mastercard og Visa behandler korttransaksjoner, men utsteder ikke kredittkort. De har derfor mindre eksponering for renterisiko. De tjener verken penger fra eller bærer risiko knyttet til renter eller gebyrer betalt av kortinnehavere. I stedet får de inntekter fra klienttjenester, databehandling, grenseoverskridende transaksjoner og merverditjenester, for eksempel lisensavgifter. Nettverket spres over mer enn 200 land og regioner.

Kursmål:

Høyt estimat:$460.00
Medium estimat:$435.00
Lavt estimat:$370.00
Gjennomsnitt:$429.85

Anbefaling:

  • Kjøp: 18 meglerhus
  • Hold: 2 meglerhus
  • Selg: 0 meglerhus

PayPal (NYSE: PYPL)

PayPal, som ble utskilt fra eBay i 2015, har nå 361 millioner aktive kontoer. PayPal vil ikke få noen boost på sin bunnlinje i forbindelse med at verden åpnes igjen etter Covid, da de kun lever av digitale transaksjoner på nettet.

Kursmål:

Høyt estimat:$375.00
Medium estimat:$315.00
Lavt estimat:$250.00
Gjennomsnitt:$316.78

Anbefaling:

  • Kjøp: 23 meglerhus
  • Hold: 5 meglerhus
  • Selg: 0 meglerhus

Konklusjon

På kort sikt ser MasterCard ut til å være det beste kjøpet, da det forventes en kraftig økning i kortselskapenes bunnlinje når folk begynner å reise igjen. MasterCard har hatt en høyere vekstrate enn Visa de siste fem årene og har fortsatt en lavere P/E. 

På lang sikt fremstår PayPal fortsatt som det beste valget, selv om de kanskje får en liten pullback i forbindelse med at verden åpner igjen. Alle tre aksjene er imidlertid tre solide aksjer med en kjøps anbefaling. Personlig vil jeg sette PayPal på hold de neste månedene.