4 av 10 investorer har ikke en aksjeportefølje

Aksjer er i vinden som aldri før. I mars passerte vi for første gang en halv million privatpersoner som eide en aksje ved Oslo Børs. Dette viser tall fra Aksje Norge. En trend som drives av dem under 40 år.

Aksjeportefølje
Figur: – En aksjeportefølje er en samling enkeltaksjer

4 av 10 investorer eier bare en enkeltaksje

Det skremmende i undersøkelsen til Aksje Norge er at 40 prosent av aksjonærene kun investerer i én aksje istedenfor å lage en aksjeportefølje. Dette er skremmende, da det å kjøpe en enkeltaksje er omtrent det samme som å kjøpe en lodd i et lotteri. Profesjonelle investorer kjøper aldri enkeltaksjer. De setter sammen en aksjeportefølje som består av flere aksjer som er spredt på flere markeder og sektorer for å redusere risikoen og optimalisere avkastningen.

Les mer: Aksjeportefølje.

Private aksjonærer investerer i snitt 304.000 kroner

Årsaken til at private investorer satser alt på en enkeltaksje istedenfor å sette sammen en aksjeportefølje skyldes ikke at de investerer så små beløp at kurtasjen vil spiser opp hele fortjenesten hvis de kjøper flere aksjer. Undersøkelsen til Aksje Norge viser at privatpersoner i snitt investerer 304.000 kroner i verdipapirer. Noe som er mer enn nok beløp til å differensiere investeringen gjennom å lage en aksjeportefølje.


Ler mer: Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer).

Enkeltaksjer er en risikosport 

Å investere i enkeltaksjer istedenfor å sette sammen en aksjeportefølje er utvilsomt en risikosport. Dette fordi sjansene for å tape penger er mange ganger større enn når du velger å eie enkeltaksjer istedenfor en aksjeportefølje. 

Unge risikovillige investorer er den nye trenden

En av årsakene til at så mange glemmer å spre sine investeringer skyldes at majoriteten av de nye aksjeinvestorene det siste året er privatpersoner mellom 22 og 40 år. Dette er unge aksjeinvestorer som ikke har mye erfaring med aksjekjøp. De er også generelt mer risikovillige enn profesjonelle investorer og eldre aksjeinvestorer. 

At de nye investorene som har gått inn i aksjemarkedet det siste året er mer risikovillige enn de profesjonelle og erfarne investorene er lett å se når vi ser på hva slags aksjer de kjøper.

Selv om flest kjøper aksjer som er notert på hovedlisten, kjøper stadig flere investorer aksjer i selskapene på Euronext Growth. Dette er hovedsakelig mindre og nyetablerte selskaper, sett i forhold til hovedlisten til Oslo Børs. Kursen til disse selskapene vil derfor svinge langt mer enn de gjør for de store selskapene. Sjansene for at de skal skal tape store penger eller gå konkurs er dessuten langt større.

Hvilke aksjer kjøper de nye investorene?

Det statlige oljeselskapet Equinor er idag det selskapet som har flest investorer. Et gammelt og velfungerende selskap uten stor risiko. Langt verre er situasjonen for flyselskapet Norwegian som er nr.2 på listen. De som har vært investorer der det siste året har tapt enorme beløp. Kjøpte du aksjer i dette selskapet i januar i fjor har du dermed tapt mesteparten av pengene dine hvis dette var det eneste selskapet du investerte i. 


Aker Horizons ble notert på Euronext Growth i januar, og er så langt i år det selskapet som har fått flest nye aksjonærer. Hele 16.000 kjøpte aksjer i dette selskapet første kvartal 2021. 

To andre børsvinnere, regnet i antall nye aksjonærer første kvartal 2021, er silisumprodusenten Rec Silicon og e-læringsselskapet Kahoot. Begge selskapene fikk nesten en dobling av antall nye aksjonærer i første kvartal.

Manglende kunnskap og erfaringer ligger bak den manglende differensieringen

Selv om undersøkelsen til Aksje Norge ikke sier noe om årsaken til at så mange kun kjøper en aksje sier det seg selv at dette kun kan skyldes manglende kunnskap og erfaring om fordelene ved å differensiere investeringen. Dette fordi fordelene ved å eie en aksjeportefølje langt overgår fordelene ved å kun eie en enkeltaksje. Av den grunn har ProStock laget en aksjeskole for nybegynnere som ønsker å bli profesjonelle aksjeinvestorer.

Vi anbefaler alle “ikke-erfarne” aksjeinvestorer å ta denne aksjeskolen. Dette for å lære det de trenger for å ha en sjanse å tjene penger på å investere i aksjer over tid. Aksjeskolens mål er å redusere din risiko og optimalisere avkastningen på investeringen i aksjer.

Les mer: ProStock sin Aksjeskole

Hvordan sette samme en aksjeportefølje?

For å gi deg noen råd om hvordan du bør gå frem for å differensiere din aksjeportefølje gjengir vi en link til noen av våre fagartikler under. Husk bare at dette er generelle råd og tips, og at det alltid vil finnes unntak fra regelen. Glem aldri dette.